English version
Sigmund Egil Nilsen

Sigmund Egil Nilsen

Vitenskapelige publikasjoner

Nilsen, Sigmund Egil ; Wasenden, Wilfred (2005). Kvantitative metoder for datainnsamling og analyse. Howe, Alec; Høium, Kari; Kvernmo, Gerd; Knutsen, Ingrid Ruud (Red.). Studenten som forsker i utdanning og yrke : vitenskapelig tenkning og metodebruk. s. 246-268. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig