English version
Ingeborg Stana

Ingeborg Stana

Kort om

Ingeborg Stana er billedkunstner og professor i visuell kunst ved Institutt for estetiske fag, på OsloMet – Oslo Metropolitan University og billedkunstner. Hennes utdanning består av Master of Arts, fra Kunsthøgskolen i Oslo (tidl. Statens kunstakademi), Norge og Accademia di Belle Arti  a Firenze (Det statlige kunstakademiet i Firenze), Italia. Hun har i tillegg studert restaurering ved Istituto del`Arte e il Restauro, Firenze, Italia samt Fiilosofi ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider på tvers av tradisjonelle og samtidige medier, samtidig som hun forsker på kreativitet og estetiske læringsprosesser. 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Kreativitet   Maleri   Visuell kunst   Analog og Digital Tegning   Digital dømmekraft Opphavsrett og Personvern   Kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid   Samtidskunst

Vitenskapelige publikasjoner

Stana, Ingeborg (2022). Artistic Research in Artists’ Books. 11 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 11.
https://journals.oslomet.no/index.php/ar/article/v

Stana, Ingeborg (2022). Landskap Nå!. Billedkunst (Oslo).

Kvellestad, Randi Veiteberg ; Stana, Ingeborg ; Vatn, Gunhild (2021). Working Together: Cooperation or Collaboration?. 16 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/FORMAKADEMISK.4648

Stana, Ingeborg (2017). Opphavsrett i klasserommet. 2 s. FORM. Vol. 31.

Stana, Ingeborg (2017). MEASURING CREATIVITY. Skjerven, Astrid; Reitan, Janne Beate (Red.). Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education.. s. 489-494. Routledge.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig