English version
Terje Lindblom

Terje Lindblom

Kort om

Terje Lindblom er førsteamanuensis i fotojournalistikk ved OsloMet. Forskningsfokuset hans er visuell kommunikasjon i samfunnet generelt og fotojournalistikk og visuell journalistikk i mediene spesielt. Han har også en stilling som førsteamanuesis II ved Nord universitet i Bodø, hvor han underviser i fotojournalistikk, journalistikk og visuell kommunikasjon på bachelor og master nivå.

Terje Lindblom har også en mer enn to tiår lang karriere bak seg som fotojournalist og journalist i svensk avismedia og en bakgrunn som førsteamanuensis og forsker i fotojournalistikk ved Mittuniversitetet i Sundsvall, Sverige, der han undervist i fotojournalistikk og journalistikk siden 2008 fram til 2023. I år 2020 presenterte Ph.d-avhandlinga sin med tittelen Bakom bilderna - Bildjournalister och bildjournalistik i ett marknadsorienterat journalistiskt fält, der han analyserede endringer for bildejournalistikk og positsjon for bildejournalister i det svenske avismediebransje.