English version
Liv Astrid Tessem

Liv Astrid Tessem

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Prestegard, Sjur Spildo; Hjukse, Oddmund; Hegrenes, Agnar; Heie, Knut; Tessem, Liv Astrid (1995). Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 1994. 93 s. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig