Norwegian version
Liv Astrid Tessem

Liv Astrid Tessem

Publications and research

Research reports

Prestegard, Sjur Spildo; Hjukse, Oddmund; Hegrenes, Agnar; Heie, Knut; Tessem, Liv Astrid (1995). Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 1994. 93 p. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete