English version
Tina Gerdts-Andresen

Tina Gerdts-Andresen

Kort om

Gerdts-Andresen har en kombinert juridisk og barnevernfaglig grunnutdanning, med Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge og en rekke videreutdanninger innen bl.a. barnevernfaglig utredningsarbeid, veiledning, vold i nære relasjoner, barnevern i et minoritetsperspektiv, psykososialt arbeid med barn og unge, og kvalitative analysemetoder.

Hun har flere års yrkeserfaring innen barnevernfeltet, innen bl.a. barnevernfaglig saksbehandling, miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og familier og som seniorrådgiver hos Statsforvalter, avdeling barnevern.

Vitenskapelige publikasjoner

Gerdts-Andresen, Tina ; Andersen, Marie Valen-Sendstad; Hansen, Heidi Aarum (2024). The child's right to family life when living in public care: how to facilitate contact that preserves, strengthens, and develops family ties. Children and Youth Services Review. Vol. 159.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107495

Vassend, Eva Lill Fossli; Gerdts-Andresen, Tina (2023). Forholdet mellom skjult adresse, samvær og annen kontaktetablering for barn i offentlig omsorg: Barnevernsnemndas begrunnelser og mulige implikasjoner. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. Vol. 21.
https://doi.org/10.18261/fab.21.4.4

Hansen, Heidi Aarum; Gerdts-Andresen, Tina (2023). Barns rett til medvirkning. Betydningen av barns medvirkning i Barneverns- og helsenemndas beslutningsprosess, når sak om omsorgsovertakelse behandles. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 100.
https://doi.org/10.18261/tnb.100.4.5

Hansen, Heidi Aarum; Gerdts-Andresen, Tina (2023). How children’s navigation on digital platforms challenges child welfare assessments. Nordic Journal of Social Research. Vol. 14.
https://doi.org/10.18261/njsr.14.1.1

Gerdts-Andresen, Tina ; Hansen, Mette Tindvik; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Educational effectiveness: Validation of an instrument to measure students critical thinking and disposition. 15 s. International Journal of Instruction. Vol. 15.
https://doi.org/10.29333/iji.2022.15139a

Gerdts-Andresen, Tina ; Glømmen, Anne Margrethe; Hjelmeland, Inger; Haug, Erna; Grønlien, Heidi Kristine (2022). Adaptation and Psychometric Properties of an Instrument to Assess Self-Efficacy in Client-Centeredness (SECCQ). 11 s. Journal of Social Work Education.
https://doi.org/10.1080/10437797.2021.2019632

Gerdts-Andresen, Tina (2021). Circle of Security-Parenting: A Systematic Review of Effectiveness When Using the Parent Training Programme with Multi-Problem Families. 25 s. Nordic Journal of Social Research. Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/njsr.3482

Gerdts-Andresen, Tina ; Hansen, Heidi Aarum (2021). How the Child’s Views is Weighted in Care Order Proceedings. Children and Youth Services Review. Vol. 129.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106179

Gerdts-Andresen, Tina (2021). A Childs’ Right to Family Life when Placed in Public Care; an Analysis of Whether Current Norwegian Practice is in Systematic Contradiction to Human Rights. The International Journal of Children's Rights. Vol. 29.
https://doi.org/10.1163/15718182-29030002

Gerdts-Andresen, Tina (2021). A Scoping Review of When and How a Child’s View is Weighted in Decision-Making Processes in Law Proceedings. Children and Youth Services Review. Vol. 129.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106197

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig