English version
Vidar Frigstad

Vidar Frigstad

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Frigstad, Vidar ; Skarstein, Siv (2018). Sammen i samspill - Utfordringsbilde: Barn og unges psykiske helse. Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (Red.). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. s. 86-112. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig