Norwegian version
Vidar Frigstad

Vidar Frigstad

Scientific publications

Frigstad, Vidar; Skarstein, Siv (2018). Sammen i samspill - Utfordringsbilde: Barn og unges psykiske helse. Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (Ed.). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. Kapittel 4. p. 86-112. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete