English version
Vigdis Granum

Vigdis Granum

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Pedagogiske fag   Sykepleievitenskap

Vitenskapelige publikasjoner

Jelin, Elma; Eide, Hilde; Granum, Vigdis (2012). Experiences of a web-based nursing intervention--interviews with women with chronic musculoskeletal pain. Pain Management Nursing .

Friberg, Febe; Granum, Vigdis; Bergh, Anne-Louise (2012). Nurses' patient-education work: conditional factors - an integrative review. Journal of Nursing Management . Vol. 20.

Solvoll, Betty-Ann; Opsahl, Gry; Granum, Vigdis (2012). Hvordan bidrar rammeplanen for norsk sykepleierutdanning til akademisk profesjonskompetanse?. UNIPED . Vol. 35.
http://hdl.handle.net/11250/286529

Granum, Vigdis; Opsahl, Gry; Solvoll, Betty-Ann (2012). Hva kjennetegner kritisk tenkning?. Sykepleien Forskning . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10642/1471

Jelin, Elma; Granum, Vigdis; Eide, Hilde (2012). Experiences of a web-based nursing intervention—interviews with women with chronic musculoskeletal pain. Pain Management Nursing . Vol. 13.

Granum, Vigdis; Friberg, Febe (2010). Pasientundervisning 1994-2004 : teorier, begreper, kategorier og metoder. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning . Vol. 12.

Granum, Vigdis; Friberg, Febe (2010). Forskning på pasientundervisning 1994-2004 Hvilke teorier og begreper anvendes i pasientundervisning?. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning .

Rognstad, May Karin; Aasland, Olaf; Granum, Vigdis (2004). How do nursing students regard their future career? Career preferences in the post-modern society. Nurse Education Today . Vol. 24.

Granum, Vigdis (2004). Nursing students' perceptions of nursing as a subject and a function. Journal of Nursing Education . Vol. 43.

Granum, Vigdis (2003). Sykepleiefaget - et utydelig fag. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig