English version
Viola Lobert

Viola Lobert

Kort om

Jeg er cellebiolog og er interessert i signalveier som er viktige i utviklingsbiologi og kreftutvikling. Jeg har brukt forskjellige modellorganismer for min forskning - sebrafisk, bananfluer, mus og mini-organer som kan dyrkes fra biopsier, såkalte organoider. Jeg tok min doktorgrad i labben til Professor Harald Stenmark på Institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet hvor jeg jobbet med intracellulær transport av proteiner som er på cellens overflate og fungerer som cellens føtter (kalles integriner). Jeg fikk et postdoktor stipend fra Helse Sør Øst med utenlandsk opphold, og jeg dro til Walter and Eliza Hall Institute for Medical Research (WEHI) i Melbourne, Australia, for å lære om hvordan man kan bruke utviklingen av sebrafisk til å forstå kreftutvikling. Jeg kom tilbake til Oslo etter det, og har forsket på epitelpolaritet og morfogenese ved bruk av 3D kultur av humane celler, og dyrking av organoider, først tilbake hos Harald Stenmark, og så hos Tor Erik Rusten, hvor jeg brukte også bananfluer. Jeg brenner for undervisning og har tidligere undervist utviklingsbiologi på Universitet i Oslo, celle- og molekylærbiologi samt patologi på Høgskolen i Østfold, og cellesignalering på NTNU. Jeg er så heldig å ha fått emneansvar på OsloMet for Bioteknologi KJTS3100 og Molekylær- og cellebiologi KJM3500 som jeg underviser til Bioteknologi og kjemiingeniør studentene.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lobert, Viola ; Skardal, Maren; Malerød, Lene; Simensen, Julie Elisabeth; Algra, Hermine Arida; Andersen, Aram Nikolai; Fleischer, Thomas; Enserink, Hilde Abrahamsen; Liestøl, Knut; Heath, Joan K; Stenmark, Harald; Rusten, Tor Erik (2022). PHLPP1 regulates CFTR activity and lumen expansion through AMPK. Development. Vol. 149.
https://doi.org/10.1242/dev.200955

Romaine, Andreas; Melleby, Arne Olav; Alam, Jahedul; Lobert, Viola ; Lu, Ning; Lockwood, Francesca Eve; Hasic, Almira; Lunde, Ida Gjervold; Sjaastad, Ivar; Stenmark, Harald; Herum, Kate Louise Møller; Gullberg, Elon Donald; Christensen, Geir (2022). Integrin α11β1 and syndecan-4 dual receptor ablation attenuates cardiac hypertrophy in the pressure overloaded heart. American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology. Vol. 322.
https://doi.org/10.1152/ajpheart.00635.2021

Dillard, Pierre; Lie, Maren; Baken, Elizabeth; Lobert, Viola ; Benard, Emmanuelle; Köksal, Hakan; Inderberg, Else Marit; Wälchli, Sébastien (2020). Colorectal cysts as a validating tool for CAR therapy. BMC Biotechnology.
https://doi.org/10.1186/s12896-020-00623-0

Hurem, Selma; Gomes, Tania; Brede, Dag Anders; Mayer, Ian; Lobert, Viola ; Mutoloki, Stephen; Gutzkow, Kristine Bjerve; Teien, Hans-Christian; Oughton, Deborah Helen; Alestrøm, Peter; Lyche, Jan Ludvig (2018). Gamma irradiation during gametogenesis in young adult zebrafish causes persistent genotoxicity and adverse reproductive effects. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 154.
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.02.031

O'Farrell, Fergal; Lobert, Viola ; Sneeggen, Marte; Jain, Ashish; Katheder, Nadja Sandra; Wenzel, Eva; Schultz, Sebastian; Tan, Kia Wee; Brech, Andreas; Stenmark, Harald Alfred; Rusten, Tor Erik (2017). Class III phosphatidylinositol-3-OH kinase controls epithelial integrity through endosomal LKB1 regulation. Nature Cell Biology. Vol. 19.
https://doi.org/10.1038/ncb3631

Lobert, Viola ; Mouradov, Dmitri; Heath, Joan K. (2016). Focusing the Spotlight on the Zebrafi sh Intestine to Illuminate Mechanisms of Colorectal Cancer. Advances in Experimental Medicine and Biology. Vol. 916.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-30654-4_18

Holland, Petter; Knævelsrud, Helene; Søreng, Kristiane; Mathai, Benan John; Lystad, Alf Håkon; Pankiv, Serhiy; Bjørndal, Gunnveig Toft; Schultz, Sebastian; Lobert, Viola ; Chan, Robin B; Zhou, Bowen; Liestøl, Knut; Carlsson, Sven R; Melia, Thomas J; Di Paolo, Gilbert; Simonsen, Anne (2016). HS1BP3 negatively regulates autophagy by modulation of phosphatidic acid levels. Nature Communications. Vol. 7.
https://doi.org/10.1038/ncomms13889

Halsne, Ruth; Tandberg, Julia Isabel; Lobert, Viola ; Østby, Gunn Charlotte; Thoen, Even; Ropstad, Erik; Verhaegen, Steven (2016). Effects of perfluorinated alkyl acids on cellular responses of MCF-10A mammary epithelial cells in monolayers and on acini formation in vitro. Toxicology Letters. Vol. 259.
https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2016.08.004

Oppelt, Angela; Haugsten, Ellen Margrethe; Zech, Tobias; Danielsen, Håvard Emil; Sveen, Anita; Lobert, Viola Helene ; Skotheim, Rolf Inge; Wesche, Jørgen (2014). PIKfyve, MTMR3 and their product PtdIns5P regulate cancer cell migration and invasion through activation of Rac1. Biochemical Journal. Vol. 461.
https://doi.org/10.1042/BJ20140132

Oppelt, Angela; Lobert, Viola Helene ; Haglund, Kaisa; Mackey, Ashley M.; Rameh, Lucia E.; Liestøl, Knut; Schink, Kay Oliver; Pedersen, Nina Marie; Wenzel, Eva; Haugsten, Ellen Margrethe; Brech, Andreas; Rusten, Tor Erik; Stenmark, Harald Alfred; Wesche, Jørgen (2013). Production of phosphatidylinositol 5-phosphate via PIKfyve and MTMR3 regulates cell migration. 8 s. EMBO Reports. Vol. 14.
https://doi.org/10.1038/embor.2012.183

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig