English version
William Espen Windsor

William Espen Windsor

Kort om

Jeg har tidligere bakgrunn som naturfaglærer i Osloskolen. Der ble jeg interessert i hvordan lærere i et profesjonsfellesskap kan jobbe sammen for en felles profesjonsutvikling. Mitt doktorgradsprosjekt er knyttet til forsknings prosjektet Teachers’ Research Literacy for Science teaching (TRELIS). Her forsker jeg på hvordan naturfaglærere i profesjonelle læringsfelleskap bruker forskning i sin utvikling av utforskende naturfagundervisning.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Windsor, William Espen (2023). The role of teachers’ research literacy in developing inquiry-based science education in Professional Learning Communities. European Science Education Research Association Summer School. ESERA.

Windsor, William Espen (2023). Norwegian science teachers’ experiences with participating in research-based learning networks. Nordic Educational Research Association.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig