English version
Wenche Oksavik

Wenche Oksavik

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Oksavik, Wenche Strand ; Heen, Cathrine; Heggdal, Kristin (2021). Kirurgisk telling som verktøy for sikker pasientbehandling - en kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer. 18 s. Inspira – tidsskrift for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere. Vol. 16.
https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3114

Oksavik, Wenche Strand ; Heen, Cathrine; Heggdal, Kristin (2021). Faktorer som påvirker samspill og kommunikasjon i kirurgiske team med betydning for pasientsikkerhet- belyst fra operasjonssykepleierens ståsted. 19 s. Klinisk Sygepleje. Vol. 1.
https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2021-01-02Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig