Norwegian version
Wenche Oksavik

Wenche Oksavik

Scientific publications

Oksavik, Wenche Strand ; Heen, Cathrine; Heggdal, Kristin (2021). Kirurgisk telling som verktøy for sikker pasientbehandling - en kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer. 18 p. Inspira – tidsskrift for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere. Vol. 16.
https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3114

Oksavik, Wenche Strand ; Heen, Cathrine; Heggdal, Kristin (2021). Faktorer som påvirker samspill og kommunikasjon i kirurgiske team med betydning for pasientsikkerhet- belyst fra operasjonssykepleierens ståsted. 19 p. Klinisk Sygepleje. Vol. 1.
https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2021-01-02These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete