Norwegian version
Wenche Oksavik

Wenche Oksavik

Scientific publications

Oksavik, Wenche Strand; Heen, Cathrine; Heggdal, Kristin (2021). Kirurgisk telling som verktøy for sikker pasientbehandling - en kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing . Vol. 16.

Oksavik, Wenche Strand; Heen, Cathrine; Heggdal, Kristin (2021). Faktorer som påvirker samspill og kommunikasjon i kirurgiske team med betydning for pasientsikkerhet- belyst fra operasjonssykepleierens ståsted. Klinisk Sygepleje . Vol. 1.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete