English version
Wenche Oksavik

Wenche Oksavik

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Oksavik, Wenche Strand; Heen, Cathrine; Heggdal, Kristin (2021). Kirurgisk telling som verktøy for sikker pasientbehandling - en kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing . Vol. 16.

Oksavik, Wenche Strand; Heen, Cathrine; Heggdal, Kristin (2021). Faktorer som påvirker samspill og kommunikasjon i kirurgiske team med betydning for pasientsikkerhet- belyst fra operasjonssykepleierens ståsted. Klinisk Sygepleje . Vol. 1.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig