Bilde av Tale Skjølsvik, Frode Eika Sandnes, Anis Yazidi og Carl Christian Thodesen.

Institutt for informasjonsteknologi på publiseringstoppen

Frode Eika Sandnes og Anis Yazidi er blant de femti forskerne som publiserte mest i Norge i 2015 til 2018.

Begge er forskere ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), og Institutt for informasjonsteknologi.

Sandnes er på 13. plass og Yazidi på 47. plass, som de eneste fra OsloMet – storbyuniversitetet, på listen over forskere med flest publiseringspoeng.

På bildet øverst ser Sandnes og Yazidi (i midten) opp og fram mot mange nye publikasjoner på forskningshimmelen sammen med prodekan for FoU på TKD, Tale Skjølsvik og dekan Carl Christian Thodesen. 

Og det er «Forskerforum» som har undersøkt hvor mye hver enkelt forsker ved norske universitet og høgskoler har publisert i perioden 2015 til 2018.

– Frode og Anis er fantastiske forskere som gjør oss ved OsloMet skikkelig stolte, kommenterer prodekan for forsking og utvikling (FoU) ved TKD, Tale Skjølsvik.

Bygger spennende forskningsmiljøer

– De er med på å bygge og utvikle spennende forskningsmiljøer innen kunstig intelligens og universell utforming av IKT ved OsloMet. 

Skjølsvik legger også vekt på at de er rollemodeller som forskere gjennom arbeid med doktorgradsstudenter og i søken etter innsikt og kunnskap. 

De skriver ikke bare egne artikler, men inspirerer andre og medvirker til dialog på tvers av fagområder ved OsloMet.

Frode Eika Sandnes har gjennom en rekke år vært blant de mest publiserende forskerne ved OsloMet. 

– Han er et av de smarteste mennesker jeg har møtt, og uansett hvilken sak du drøfter med Frode, har han evne til å se sammenhenger og dimensjoner som er nye og spennende. 

– Og Anis Yazidi har etter at han begynte på OsloMet medvirket til å etablere og utvikle AI-laben vår, sier Skjølsvik.

Positiv synliggjøring

Professor Frode Eika Sandnes synes det er positivt at Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet blir synliggjort på denne oversikten med to forskere.

– Min opplevelse er at Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon ved OsloMet prioriterer å pushe en viss type forskning fra noen av de andre fakultetene og sentrene – kanskje den forskningen som er lett å formidle, sier han. 

Da blir andre forskningsmiljøer mindre synlige.

– Forskerforums liste er en objektiv indikasjon på at Institutt for informasjonsteknologi på OsloMet er sterke i en nasjonal kontekst. Det er fint at omverdenen får vite om denne godt bevarte hemmeligheten.

Håper det kan inspirere til mer forskning

Samtidig uroer det Sandnes litt at det ikke er flere OsloMet-forskere på lista. 

– Rangeringen er hovedsakelig basert på kvantitetsmål. For meg er skriving en viktig prosess for å utvikle idéer, og derfor må man skrive mye, prøve og feile og utforske for å oppdage substansielle funn av høy kvalitet. Dersom man ikke er aktiv, tror jeg det er mye vanskeligere å oppnå god kvalitet. 

Han synes ikke det er et mål i seg selv å komme på en slik liste, men at den kan være til inspirasjon.

– Alle slike rangeringer er veldig sensitive til rangeringskriteriene som benyttes. Men, jeg synes det er positivt dersom en slik liste inspirerer flere til å øke aktivitetsnivået slik at vi kan få fram mer god forskning. 

Jobb langsiktig i hverdagen

– Mitt råd er derfor å gjøre skrivingen til en fast, gledefylt og naturlig del av hverdagen, og ikke noe en gjør i en viss periode for å nå et kortsiktig mål. Man skal ikke stresse for å produsere kvantitet, men jobbe jevnt og langsiktig – så kommer resultatene etter hvert, sier Frode Eika Sandnes.

Roser kolleger, samarbeidspartnere og instituttledelse

Professor Anis Yazidi mener listeplasseringene sier mye om miljøet han og Frode Eika Sandnes kommer fra, fordi mye av æren må gå til kolleger og samarbeidspartnere. FoU er en felles aktivitet.

– Og så vi har en fantastisk ledelse på instituttet som jobber for at vi skal ha de beste arbeidsvilkårene slik at man yter både i undervisning og forskning. Vi får støtte til å kjøpe utstyr, bøker og reise på konferanser, og ledelsen stoler på oss. Instituttleder Laurence Habib har visjoner og sprer entusiasme, sier Anis Yazidi.

Givende, men krever mye innsats

Det er også mye arbeid og vilje til få til noe som ligger bak dette, legger han til.

Forskningen på kunstig intelligens er spesielt krevende, da feltet er i full utvikling og de konkurrerer med forskere verden rundt om hvem som publiserer den neste nye idéen først.

– Av og til blir resultatene våre lagt på hyllen fordi en annen forsker rekker å publisere lignende idéer før oss.

Hard konkurranse innen kunstig intelligens

– Det har blitt vanskeligere å publisere i de beste tidsskriftene for kunstig intelligens de siste årene, fordi det er et begrenset antall tidsskrifter i forhold til et utrolig økende antall forskere i feltet verden rundt.

– Kina satser for eksempel mye på kunstig intelligens, og har blitt en stor konkurrent. Men vi satser på kvaliteten og prøver de beste publiseringskanalene.

Yazidi forteller også om en krevende jobb med mye undervisning og veiledning, der det gjerne er lite tid igjen til forskning og utvikling (FoU). 

– Skriving av forskningsartikler blir ofte gjort utenfor vanlig arbeidstid, siden dagene går med til møter og undervisning.

Samarbeidet inspirerer

Han synes likevel det er svært givende å drive med forskning, fordi det er et samarbeid mellom forskere som vil få til noe.

Det er en felles glede når vi får en artikkel akseptert. Og FoU-arbeid knytter kolleger tettere sammen siden undervisning gjøres på individuelt nivå. 

Yazidi har også noen råd til dem som vil hevde seg i forskning.

Viktig å lære av hverandre

– Jeg deltar i mye felles veiledning fra bachelor- til doktorgrad. På den måten lærer jeg av mine kolleger, og det er gøy selv om det medfører ekstra arbeid. Vi har forskjellig bakgrunn, og den eneste måten å få et felles faglig språk på, er å lære av hverandre. Det leder ofte til felles publikasjoner.

Viktig å lære noe nytt

– Jeg er også opptatt av å lære meg nye ting og oppdatere meg på FoU-fronten. Jeg prøver å gå inn på andre fagfelt innen «Computer Science», fordi det er en måte å øke produksjonen på å lære nye ting.

– Det er også viktig å finne en balanse mellom lesing og skriving. Jeg leser gjerne fagbøker, jeg trenger av og til å lære grunnleggende ting på nye felt som ikke behøver å være i FoU-fronten. For eksempel kan det være et verktøy i statistikk som man kan anvende for å kvalitetssikre sine FoU-resultater bedre.

Viktig å dele kunnskapene

Yazidi synes også det er givende å dele kunnskapen med kolleger, fordi de kan bygge på idéene hans, og de kan i felleskap komme fram til nye oppfinnelser.

– Når du lærer bort forskningen din til kolleger, da får du nye idéer fra dem. Ikke vær redd for at de kommer med kritikk eller kan underestimere ditt arbeid. 

– Av og til blir man blind av sin egen kunnskap og forståelse av ting som man har jobbet med i mange år, og hvor man anses som spesialist, og da bringer nye perspektiver og inspirasjon fra andre innsikt i din FoU, sier Anis Yazidi.

Oppslag i Forskerforum om forskere med flest publiseringspoeng 2015 - 2018.

Publisert: 26.08.2019 | Olav-Johan Øye (tekst og foto)