Bilde fra Atlanteravsbroen, med motorsykler i kjørebanen foran. Vi er på toppen av broen, som er halvmåneformet. Rekkverk på hver side.

Skal lære mer om smarte transportsystemer

Nasjonal transportplan vil øke mobiliteten, redusere kostnadene og redusere utslippene. Da må byggingeniørstudentene lære mer om smarte systemer for infrastruktur og vedlikehold.

Raskere implementering av intelligente transportsystemer (ITS) er et av hovedmålene i transportplanen fram mot 2029.

Samtidig må infrastruktur som veier, jernbaner og broer utvikles for å gjøre det enklere og tryggere å reise, for eksempel når du skal pendle til arbeid. 

Infrastruktur som alt er bygd ut, må dessuten overvåkes for å sikre funksjonaliteten og forutsi levetiden. Også her er digitalisering svært aktuelt.

Byggingeniørstudiene endres

Det er stor etterspørsel etter fagfolk for å realisere alt dette, og det skal nå gjenspeiles på bachelor- og masternivå i byggingeniørutdanningene på OsloMet.

Institutt for bygg- og energiteknikk samarbeider med Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel – Konnekt (konnekt.no), om endringer i studiene.

Byggingeniørstudiet vil nå dreie seg mer om transportinfrastruktur, på studieretningen for teknisk planlegging. 

På masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk blir det innført en ny spesialisering i infrastrukturteknikk. 

Endringene forventes å være på plass til studieåret 2022-2023.

Samarbeid med bransjen

Sammen med Konnekt har instituttet arrangert workshops med eksperter fra ulike myndigheter, industrielle aktører, institusjoner for høyere utdanning og studentrepresentanter, som har evaluert og gitt tilbakemelding på de planlagte endringene i studiene.

– Dette gir oss verdifull informasjon til å planlegge innhold til emnene innen transportinfrastruktur og infrastrukturteknikk, sier førsteamanuensis og studieleder Jian Dai.

– Vi får også utvikle gode relasjoner i ulike sektorer for videre samarbeid.

Institutt for bygg- og energiteknikk er spent på samarbeidet med Konnekt. 

– Vi ser fram til nærmere samarbeid med Konnekt om utvikling av innovative emner av høy kvalitet.

Grønn og smart infrastruktur krever kompetanse

– Workshoper vi har organiserte sammen er en viktig milepæl. Smart, trygg og grønn transportinfrastruktur er avgjørende for Norge. 

Og for å bidra til å løse endrede transportbehov i samfunnet, er Norge avhengig av riktig og tilstrekkelig kompetanse. – Førsteamanuensis og studieleder Jian Dai

– Samarbeidet mellom OsloMet og Konnekt sikrer at bransjen kan være med på å belyse behovene samferdselssektoren står ovenfor, sier fagsjef for vei, Morten Hafting i Konnekt.

– Konnekt skal bidra til mer strategisk styring av kompetanseutvikling på nasjonalt nivå, slik at vi sammen evner å skaffe riktig og tilstrekkelig kompetanse til samferdselsprosjekter i årene som kommer. 

Han legger til at det er stort potensiale for samarbeid mellom de ulike aktørene i sektoren om hvilken kompetanse som bør utvikles og hvordan ressursene bør prioriteres. 

Samferdsel for framtiden

– Ved å samle næringslivet, samferdselsmyndigheter og utdanningsinstitusjoner, sørger Konnekt for effektivt samarbeid der aktørene sammen definerer framtidens behov.

Norge skal de neste årene bygge ut samferdselskapasitet i et større omfang enn noen gang, og da er det viktig at næringen sammen med utdanningsinstitusjonene definerer behovet for kompetanse. – Fagsjef Morten Hafting i Konnekt

Fakta 

Intelligente transportsystemer (ITS) er systemer og tjenester innen samferdsel som bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder for eksempel infrastruktur, kjøretøy og brukere, og trafikkstyring og mobilitetsstyring.

Kontakt

Laster inn ...

Mer om byggingeniørutdanning

Byggingeniørfagene styrkes i samarbeid med Norconsult

OsloMet skal samarbeide med Norconsult for å styrke undervisning, forskning og innovasjon i bygg- og energiteknikk.

Bilde av dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet, Carl Christian Thodesen som står til venstre, og konserndirektør Bård Hernes ved Norconsults hovedkontor, som står til høyre. De står på fortauet like ved Pilestredet. I bakgrunnen ser vi Pilestredet 32 med OsloMet-logo. Til venstre ser vi en trestamme, og skimter en bil som kommer kjørende. Det er i begynnelsen av juni 2021, og fint vær.
Videreutdanning i overvåkning av bærende bygningskonstruksjoner

Å kunne kartlegge skader på broer og andre bygg med avansert sensorteknologi bedrer sikkerheten.

Bilde av bro på Atlanterhavsvegen
Deltidsutdanning i trafikkteknikk

God trafikkavvikling blir vanskeligere å oppnå, og ny videreutdanning i trafikkteknikk gir innsikt i håndtering av trafikale problemer.

Bilde fra Pilestredet i Oslo
Publisert: 14.06.2021 | Olav-Johan Øye