Om Fakultet for samfunnsvitskap

Fakultetet i tal

Tilsette
311

(Årsverk)

Forskingsgrupper
23
Ferdige doktorgradskandidatar
71
Fullførte masterkandidatar
225

(2023)

Fakultet for samfunnsvitskap vart oppretta i 2011. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag og Avdeling for samfunnsfag vart slått saman til eitt av fire fakultet i den nyoppretta Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Fagmiljøa ved fakultetet kjem frå ei rekkje mindre høgskular som i 1994 gjekk inn i Høgskolen i Oslo; Statens bibliotek- og informasjonshøgskole til staten, Norsk journalisthøgskole, Norges kommunal- og sosialhøgskole og Pressefotografskolen (frå 1995).

Fakultetet held til i Pilestredet 35 og 48, og i Stensberggata 26, i Oslo.

Kontakt oss

Leiargruppa til fakultetet

Laster inn ...