English version

Forsking og utvikling ved Institutt for sosialfag

Kjernemiljøa undersøkjer tema som er relevante for studiane me tilbyr, og bidreg til kunnskapsgrunnlaget for det samfunns- og arbeidslivet studentane blir utdanna til.