English version

De er de første som tar geoteknikk-master ved OsloMet

Fredrik og Jacob ved teknisk utstyr i laben. De har blå frakker på, og samarbeider om en oppgave.

Vi møter Jacob Comung Emesun og Fredrik Holen i laboratoriet ved NGI, Norges Geotekniske Institutt, i Oslo. De er to av fem som utgjør det første kullet i den nyetablerte spesialiseringen i geoteknikk ved OsloMet.

Her nede på laboratoriet er det lett å gå seg vill, men gutta har vært her før og viser an. Flere professorer er faktisk NGI-eksperter, og deler av studiet foregår her i laboratoriet.

Geoteknikk

Geoteknikk er ingeniørfaglig behandling av jordmaterialer som jord og stein for å finne løsninger på ulike problemer, vanligvis knyttet til hydrologisk, geologisk og geofysisk teknikk.

En geoteknisk ingeniør gjør mer stedsbaserte feltundersøkelser og laboratorietesting for å klassifisere egenskapene til geomaterialer, enn i andre retninger innen byggingeniørfag.

Geotekniske ingeniører er etterspurt

Begge har lagt merke til at det er stor etterspørsel etter geotekniske ingeniører, og at denne spesialiseringen kan være et trygt og fremtidsrettet valg.

– Grunnen til at jeg valgte spesialiseringen i geoteknikk er fordi jeg ønsker å forstå hvordan jordens materialer påvirker konstruksjoner. Jeg har også hørt at det er et ettertraktet yrke med konkurransedyktig lønn, smiler Fredrik Holen lurt.

God balanse mellom teori og praksis

I tillegg til å være ettertraktede fagfolk etter endt utdanning og ha en iboende interesse for jorda, setter gutta pris på bredden i studiet.

– Jeg valgte dette programmet på grunn av balansen mellom den teoretiske og praktiske tilnærmingen til faget. Så langt har jeg lært mye om de mekaniske egenskapene til jorda, men på læringskurven vil jeg si at vi fortsatt er på stige, sier Emesun og ler.

Holen påpeker også helheten i studien.

– Jeg har hatt stor nytte av studiet så langt – blant annet med å få en grundig og helhetlig forståelse av hvordan geoteknikk fungerer, fra jordprøvetaking til dimensjonering og utforming av fundamenter. Det er virkelig noe som kan være nyttig i fagfeltet, forklarer Fredrik Holen.

Fredrik og Jacob i laben, med blå frakker på. Labutstyr i bakgrunnen.

Spesialiseringen i geoteknikk gir studentene de nødvendige verktøyene som kreves for å møte fremtidens utfordringer som geotekniske ingeniører. Her ser vi Jacob Comung Emesun (til høyre) og Fredrik Holen i laben til NGI. Foto: Krister Jung-Lian

Samfunnsansvar spiller en avgjørende rolle i valg av fordypning

– Det uheldige kvikkleireskredet som gikk i Gjerdrum for tre år siden var faktisk en utløsende faktor for min beslutning om å studere geoteknikk. Jeg ønsket å få kompetanse i geoteknikk slik at jeg kan bidra til å redusere faren for fremtidige skred, sier Jacob Comung Emesun.

På spørsmål om hvilke råd de vil gi til fremtidige geotekniske ingeniørstudenter, anbefaler Holen å delta på alle forelesninger og øvinger:

– Programmet har svært engasjerte og dyktige forelesere, noe som gjør det veldig verdt å delta. Vi har gode diskusjoner som bidrar til et positivt læringsmiljø – som fører til en svært verdifull læringsopplevelse.

Emesun er enig og legger til at han på det varmeste kan anbefale programmet til andre som nå velger studieprogram.

– Denne spesialiseringen gir oss studenter de nødvendige verktøyene som kreves for å møte fremtidens utfordringer som geotekniske ingeniører, sier Jacob Comung Emesun.
 

Flere studenthistorier

Martin Steinsland står i en rørgate under jorden.
- En ettertraktet og samfunnsnyttig utdanning

Trigges du av ny teknologi, bruke avanserte dataprogrammer og løse viktige oppgaver for samfunnet? Da skal du bli med under jorda sammen med Martin Steinsland.