- En ettertraktet og samfunnsnyttig utdanning

Martin Steinsland står i en rørgate under jorden.

Inn en rød dør, dypt under bakken i Asker, finner du en kulvert. En nedgravd tunnel laget for å føre vann, trafikk, tekniske installasjoner eller kombinasjoner av disse fremover under bakken.

Det er som en usynlig verden åpenbarer seg under jorda; her kan du følge rørene for vann, avløp og fjernvarme et godt stykke. Denne infrastrukturen gjør at vi har drikkevann i springen, kan bruke toalettet og kan skylle ut vaskevannet.

– Vann og avløp (VA) er litt «hemmelig» fordi du ser ikke anleggene til daglig. Men hvis man kunne løfte opp asfalten og se hva som ligger der, ville de fleste tenke «wow!», sier Martin Stensland, som er prosjektansvarlig for VA-byggeprosjekter i Asker kommune.

Han har bachelor i ingeniørfag bygg fra OsloMet.

– Jeg brenner virkelig for faget, så det gleder meg stort at smart vannprosess og infrastruktur nå har blitt en egen spesialisering under masteren i bygg, sivilingeniør på OsloMet. 

Jeg skulle nesten ønske jeg kunne gå tilbake til studiene. – Martin stensland
Martin sitter foran to store pc-skjermer som viser ulike programmer.

Som prosjektansvarlig for VA-byggeprosjekter i Asker kommune, bruker Martin Steinsland mye tid på å forberede og følge opp prosjekter i alle faser, fra konsept til realisering.

Etterspurt i arbeidslivet

Det du lærer på denne masteren er svært etterspurt i samfunnet, og det venter spennende jobber for studentene når de er ferdige.

– Fremover skal det investeres flere hundre milliarder i VA-anleggene rundt om i hele landet. Takten på fornyingen er så høy at behovet for fersk kompetanse er enormt. Studentene er derfor sikret jobb i all overskuelig fremtid, med gode vilkår. Men det viktigste av alt: Du får en meningsfylt jobb, sier Martin.

Viktig for samfunnet

Samfunnet er helt avhengig av at VA-systemene fungerer 24/7, bare tenk deg hvis vi ikke får friskt vann i springen eller kan sende avløpsvannet i retur. 

– Anleggene karakteriseres som samfunnskritiske fordi de sikrer vann til befolkningen, både i husholdningen og til slukking av brann.

Samtidig må man sikre at vannet tar trygge veier når det regner som verst, slik at vi fortsatt kan bade trygt i sjø og tjern.

Vi har et fremtidsperspektiv med alt vi bygger; det som etableres av VA-anlegg nå, vil fremtidige generasjoner være helt avhengige av.

Dette masterprogrammet er svært etterspurt i samfunnet, og det venter spennende jobber for studentene når de er ferdige. – Martin Stensland
Martin sitter og prater foran et skrivebord med en Pc.

Mange jobbmuligheter

For byggingeniører med vannfag er det mange muligheter. Du vil være ettertraktet både i privat og offentlig sektor, og du kan jobbe med alt fra å bygge infrastruktur ute til prosjektering inne, eller jobbe med prosjektledelse.  

– Det er mange anlegg som skal bygges fremover, fra små stasjoner til massive underjordiske anlegg innen vannbehandling og avløpsrensing. Spesielt vil jeg trekke frem at BIM-kompetanse vil være viktig for vannbransjen fremover. 

En vanlig arbeidsdag

Arbeidsdagen til en byggingeniør med vannspesialisering er som et Kinderegg; du kan bruke ny teknologi og avanserte dataprogrammer, tenke logisk og finne løsninger på problemstillinger, samtidig som du kan være mye ute i felt.

– En typisk arbeidshverdag for meg består av oppfølging av prosjektene, enten prosjektere og planlegge, se over og kontrollere andres prosjektering og befare anleggene som bygges.

Martin står i en kulvert med vannrør og fjernvarmerør under bakken.

Martin har en variert arbeidsdag. I dag er han langt under bakken.

- Dette for å sikre at anleggene vi bygger er bærekraftige og kan vare i flere generasjoner. Noen dager jobber jeg inne på kontoret, andre dager er jeg langt ute i skogen. 

Tar vare på nyutdannede

Martin er leder av VA yngre i Norsk vann, som er et nettverk for unge arbeidstakere som jobber med vann. 

– I VA-Yngre tilbyr vi gode faglig og sosiale samlinger, og arrangere seminarer lokalt og nasjonalt. Samtidig jobber vi for økt rekruttering til faget, og å heie fram unge, engasjerte personer som ønsker å bidra positivt til bransjen. 

7 gode grunner til å velge smart vannspesialisering

  1. Du ønsker et meningsfylt arbeid som sikrer livsviktige tjenester for samfunnet.
  2. Du er opptatt av bærekraft og miljø.
  3. Du ønsker å bygge komplekse anlegg
  4. Du vil jobbe med ledelse
  5. Du vil jobbe med materiale
  6. Du liker å bruke programmer
  7. Du liker å være mye ute

Martins tips til nye studenter

– Jeg vil absolutt anbefale å skaffe en sommerjobb innen vann- og miljøteknikk for å se hvordan systemene fungerer i praksis. Det er mange kommuner og rådgiverselskaper som tilbyr sommerjobber, og disse lyses ofte ut i vinterhalvåret.

Flere studenthistorier

En smilende Christian poserer med et gult måleapparat i et spesialklasserom.
Christian drømmer om å bli rådgivende ingeniør

Christian Nordli tok bachelor på OsloMet og så ingen grunn til å bytte universitet da han ville gå videre med master i bygg og konstruksjonsteknikk.

To jenter står ved siden av hverandre og smiler i kamera.
– En trygg bransje med mange muligheter

En master i bygg krever både motivasjon og arbeidsinnsats, men belønningen er stor. Jennifer og Anette føler seg trygge på å begynne i jobb etter sommeren.

Prabriti Tiwari ser i kameraet og smiler. Hun sitter på et kontor med to store dataskjermer i bakgrunnen.
Ble ingeniør i energi og miljø i bygg – gikk rett ut i kremjobb

I Multiconsults topp moderne hovedkontor på Skøyen jobber Prabriti Tiwari med 3D-design og modellering av tekniske systemer i bygg. – Veldig spennende, sier 24-åringen, som har en fersk bachelor fra OsloMet på CV-en.