Det mest aktuelle verktøyet for byggingeniører

Bilde av Magnus Hedly utenfor Pilestredet 35 hvor ingeniørutdanningen holder til, med Oslo-trikken i bakgrunnen.

Magnus ble byggingeniør i teknisk planlegging på OsloMet i 2017. Etter ingeniørstudiene har han jobbet i Trimble, et internasjonalt selskap som leverer programvare til byggebransjen. 

Dette er digitale planleggingsverktøy til bygging av vei og jernbane, men også til digital modellering av konstruksjoner og bygg (BIM). Den nye trenden er at det skal være en rød tråd fra planlegging til bygging, og deretter vedlikehold.

Hovedoppgaven til Trimble er å utvikle og forbedre programvaren som skal brukes sømløst i hele verdikjeden i bygg, anlegg og infrastruktur.

Med digitale planleggingsverktøy kan du samhandle og samarbeide på alle nivåer i en byggeprosess fra start til slutt, og med oppfølging etterpå. 

BIM

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er digitale modeller av bygg som brukes i planlegging, bygging, drift og vedlikehold gjennom hele bygningens levetid, men også ved riving og gjenvinning av materialer. BIM er nyttig i samarbeid mellom byggherre, entreprenør, elektrikere, rørleggere, vedlikeholdere og offentlige myndigheter.

OsloMet får aktuell programvare 

Trimble har gjort avtale med OsloMet om programvare som ville ha kostet et kommersielt selskap en milliard kroner. Dette kan gjøre OsloMet-studentene verdensledende i bruk av slike planleggingsverktøy, uten at det koster universitetet noe.

De tverrfaglige dataprogrammene kan brukes både i byggingeniørfag, teknisk planlegging og energi og miljø i bygg.

Magnus står i spissen for å få innført programmene på OsloMet. 

Like etter byggingeniørstudiet begynte han karrieren med salg, fikk snart mer ansvar, og gikk over til å utvikle løsninger, utvikle nye ideer og koble programmer sammen. Han har i tillegg ansvar for kunder i Afrika og Midtøsten.

Godt fornøyd med byggingeniørutdanningen

Magnus er godt fornøyd med utdanningen han fikk på OsloMet, som var med på å gi han drømmejobben, og nå synes han det er hyggelig å være med på å gi noe tilbake til universitetet.

Særlig bra ble studiet i tredje og fjerde semester, da han begynte å komme mer inn i programvare, og kunne gjøre praktiske oppgaver på pc. 

– Jeg fant meg godt til rette da jeg kunne kombinere den teoretiske bakgrunnen min med å modellere med dataverktøy. 

OsloMet hadde gode lærere og et godt opplegg innen fagfeltet, og god kontakt med arbeidslivet, opplevde Magnus. 

– Hvorfor valgte du å bli byggingeniør?

– Jeg ble inspirert av faren min som var ingeniør, og det han drev med. Dessuten har jeg alltid vært veldig teknisk interessert. 

– Og da familien min skulle bygge eget hus, satt jeg med Trimble sin programvare og designet huset. Valget stod mellom å bli arkitekt og ingeniør. Men jeg angrer ikke på at jeg ble ingeniør, og takker OsloMet for tiden jeg hadde der.

Digitale løsninger tar over i byggebransjen

Informasjonsteknologi er nå på vei inn over alt med full kraft, i alle bransjer. Bærekraft og miljø er også veldig aktuelt. Trimble har jobbet hardt med å få dette inn i planlegging med BIM. Det er også noe de kan levere til OsloMet. 

– Dette er jo profesjonell programvare som du egentlig må kunne noe om faget for å kunne bruke. Har dere også noe for interessert ungdom som ikke har begynt på en ingeniørutdanning?

– Trimble har programvare som du kan leke med. Du må ha litt grunnkunnskaper for å kunne bruke den, men den vil bli mer forenklet, bedre sydd sammen, og enda mer intuitiv med tiden.

Magnus er spent på å se hvordan studentene vil trives med å bruke programvaren. De vil jo møte slike digitale løsninger når de kommer ut i arbeidslivet. 

– Jeg tror styrken til OsloMet er å kombinere det faglig teoretiske og den praktiske bruken av teknologi. 

Automatisering på byggeplassen

Magnus understreker at det aller viktigste du gjør i byggeprosjekter er å forberede deg godt, og her er de digitale programmene til god hjelp. 

Byggeplassen blir stadig mer automatisert. Bestillinger kan gå automatisk, og ting kan gjøres raskere uten feil. Og fysiske tegninger tas ikke med ut på byggeplassen lenger. 

Dette kommer ikke til å ta så mye jobber fra folk, fordi det trengs å følge med på prosjekt, og det må tas beslutninger og avgjørelser. Du får kanskje litt mer tid og rom til å ta gode beslutninger. Og det blir mindre feil.

Miljøaspektet kan du også ta bedre hensyn til, for eksempel ved å bruke CO2-kalkulatorer. Magnus har selv vært med på å utvikle en slik.

Tidlig i prosjektet kan du finne optimale løsninger for å gjøre det så billig og kostnadseffektivt som mulig.

Framover blir det viktig å sørge for at studentene på OsloMet får mulighet til å lære programvarene, og integrere løsningene for å få en rød tråd gjennom alt. 

Bilde av Magnus Hedly ved krysset mellom Holbergs gate og Pilestredet i Oslo. Biler i gaten og bygninger i bakgrunnen.

Vegplanlegging og bærekraftig byutvikling var viktig på studieretningen teknisk planlegging, som Magnus Hedly valgte på byggingeniørutdanningen. Foto: Olav-Johan Øye

Kjempepotensial i digitalisering

– Det er også andre som leverer slik programvare. Når du først har lært å bruke programmene til Trimble, kan kunnskapen da lett overføres til andre?

– Kunnskapen er overførbar. Vi samarbeider med andre leverandører om at det kan gå an å snakke med programmer fra andre. Vi støtter åpne formater og integrasjon mellom ulike interne og eksterne programmer.

– Ligger deler av byggebransjen litt etter når det gjelder digitalisering?

– Ja, det er kjempepotensial i å innføre digitale løsninger, men i Norge er interessen unik. Når OsloMet nå satser så mye på digitale løsninger, er det et stort steg i riktig retning.

Riktig match mellom utdanning og jobb

På Magnus sin arbeidsplass er det flere fra OsloMet. Det tyder på riktig match mellom utdanning og jobb, mener han.

– Jeg har vært veileder for noen bacheloroppgaver de siste tre årene. Kjempestas å se hvor ivrige folk er, og hvor bra de får det til. 

– Vi har også fått en god del tilbakemeldinger og tips fra studentene som vi kan ta med oss i utvikling. Mest når det gjelder problemstillinger innen teknisk planlegging.

Magnus tror ikke at Trimble hadde vært så aktiv på OsloMet om de ikke hadde visst at kvaliteten på studentene er god. Selskapet leverer løsninger både til entreprenører, konsulenter og prosjekteiere. 

Mangler folk som kan bruke digitale verktøy

Selv i nedgangstider er digitale løsninger svært aktuelle.

– I nedgangstider sparer man på å gjøre ting bedre og raskere. De som leverer programvare tjener på tøffere tider, fordi bransjen ser etter mer effektive løsninger. 

De digitale løsningene har også vist seg svært nyttige under korona-krisen.

– Når alle må være hjemme er det viktig at de fortsatt kan være operative, dele sitt arbeid i sanntid og opprettholde god dialog, ikke via epost og telefon, men direkte inne i modellene.
    
Magnus tror det er lett å få jobb som byggingeniør om du kan bruke digitale verktøy.

– Du blir veldig ettertraktet om du kan bruke digitale verktøy, og du får bidra med en gang. 

– Hvis du bare er vant til å regne, lese og skrive, og ikke bruker digitale verktøy, blir du ikke etterspurt, fordi det er det alt er mange som kan det, mens det mangler folk som kan bruke digitale verktøy. 

– Hvis du kombinerer teoretiske kunnskaper med ferdigheter i programvare, vil du ha best muligheter til å lykkes. 

– Du kan også stige raskt i gradene, og når du får ansvar kan du påvirke mer. Du kan ta mer ansvar for egen hverdag og andres. 

Også for små bedrifter

Det er ikke bare store selskaper som kan anskaffe seg digitale verktøy, men også enkeltpersoner og små firma, slik Magnus selv gjorde da familien skulle bygge nytt hus hjemme. 

Men jo større prosjektet blir, jo flere moduler må du ha. Da må du også ha mer tverrfaglig arbeid og samarbeid. 

– Målet i byggebransjen er jo alltid å gjøre ting raskere, med færrest mulig feil, og mest mulig kostnadseffektivt. Og du kan gjøre det billigere med ny teknologi. 

Lærer det som kan brukes direkte i byggebransjen

– Vi tilbyr hele porteføljen av programmer til OsloMet, også koblet til nettbrett og mobiltelefoner. 

Studentene blir oppdatert på den nyeste teknologien og de nyeste arbeidsmetodene, slik at de kan gå rett ut og bidra. 

– Jeg tror den store satsningen på digitale verktøy kan øke søkertallene og interessen rundt ingeniørfag. Og med bærekraftige løsninger som er morsomme å jobbe med kan vi kanskje også få med oss flere kvinner.

– Hvis du opplever at du får til noe, får du også mer glede av det. Du får inspirasjon til å jobbe mer, hvis du ser at det er gøy å jobbe. Det er vinn-vinn for alle parter, sier Magnus.

Magnus Hedly stakk av med bronseplassen i den europeiske konkurransen EFCA Future Leader (bygg.no), som kårer Europas mest talentfulle rådgivere.

Han fikk også plassering blant ti på topp i E24 og finn.no sin kåring av årets ledertalent og teknologihode i Norge (e24.no).

Les mer om byggingeniørutdanning

Ali stående på en bru bak Barcode-byggene
Ali digger å være student

– Det beste med å være student er at jeg selv velger hvordan jeg vil lære pensum, sier Ali Ashar Nawaz.