– Jeg ønsker å gjøre en forskjell for barn som har det vanskelig

Robin smiler foran terasseblokkene på Stovner

Robin er vokst opp og bor fortsatt på Stovner i Oslo, som er et område med mange levekårsutfordringer. Da han høsten 2020 skulle begynne å studere, falt valget på bachelorstudiet i barnevern ved OsloMet.

Dette er et yrkesrettet studium som gir et godt grunnlag for å jobbe med barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner. Etter fullført utdanning blir du kvalifisert til profesjonstittelen barnevernspedagog.

Da han begynte på barnevernsstudiet viste det seg å være «perfekt match» – det var akkurat dette han hadde lyst til å studere.

– Jeg synes det er utrolig spennende å lære mer om hvordan barn tenker, og hvordan jeg som barnevernspedagog kan legge til rette for at barn kommer gjennom vanskelige livssituasjoner. Jeg er så realitetsorientert at jeg skjønner at det ikke er alt som kan «fikses», men jeg kan gjøre en forskjell for de barna som trenger det, sier Robin.

Robin står foran et rekkverk, vi ser Stovner-landskapet med blokker og trær i bakgrunnen.

Robin valgte å jobbe en stund før han søkte seg inn på barnevernsstudiet. – På grunn av jobb, familie og venner ønsket jeg å studere i Oslo, og da var det naturlig at det ble OsloMet, forteller Robin.

Må litt ut av komfortsonen

Gjennom studiet har han lært at barns rettssikkerhet er langt bedre i Norge enn i andre land – og at barnevernet til tross for en del kritikk har barns beste som sin rettesnor.

– Det at barns rettssikkerhet og status er så god i Norge, er noe som har kommet de siste 20 årene. For eksempel blir barndommen betraktet som en egen livsfase og ikke bare som forberedelse til å bli voksen.

En del av barnevernsstudiet er aktivitetsfaget. Her lærer studentene hvordan de kan bruke en felles aktivitet for å «komme inn» til barn som ikke uttrykker seg så mye med ord.

Vil du vite mer om bachelor i barnevern?

I aktivitetsfag kan du ikke ta deg selv så høytidelig, du må gå litt ut av din egen komfortsone. Vi bruker blant annet skuespill, kunst og friluftsliv for å få til felles opplevelser og mestring. Dette synes jeg har vært kjempespennende å lære om. – Robin Husom Jørgensen
Portrettfoto av Robin

Ferdighetstrening er en annen obligatorisk del for de kommende barnevernsarbeiderne. Dette handler blant annet om å lære å skrive rapporter og annet papirarbeid som er helt nødvendig for å kunne jobbe med barnevernstjenester.

Utover dette er det ikke veldig mye av undervisningen som har obligatorisk oppmøte – og det er et studium som er fleksibelt for de som ønsker å kunne jobbe litt ved siden av.

– Du må ha god selvdisiplin, for det er mye pensum som skal leses. På grunn av pandemien har mye av undervisning foregått på Zoom, men jeg synes at faglærerne har lagt opp undervisningen på en god måte. Jeg føler at jeg har fått veldig godt utbytte og lært mye, sier Robin.

Robin snakker i telefonen, vi ser Stovner-tårnet i snøen bak ham

Robin synes det går greit å jobbe litt ved siden av barnevernsstudiet og har en ekstrajobb i et sikkerhetsselskap.

Ekstrapoeng til gutter som vil studere barnevern

Kjønnsbalansen på studiet er fortsatt i favør kvinner – men det blir stadig flere menn som velger å studere barnevern.  Mannlige søkere får også tilleggspoeng når de søker seg inn på studiet.

– Den som er best kvalifisert skal naturligvis få jobben. Men samtidig tror jeg at menn kan bidra inn med litt andre synspunkter og holdninger i det faglige arbeidet vi gjør, sier Robin, som vil anslå at det på hans kull er cirka 25 prosent mannlige studenter.

Han synes det er viktig at både kvinner og menn jobber i barnevernet.
Barnevernsstudiet ved OsloMet har for øvrig 154 plasser.

Vil jobbe på krisesenter eller institusjon

Drømmejobben etter studietiden ser han for seg skal være enten på et krisesenter, en barnevernsinstitusjon eller som barnevernspedagog i barnevernstjenesten. Men først er planen å ta mastergrad.

– Med den nye barnevernloven, kreves det fra 2031 at du har master hvis du skal jobbe i førstelinjetjenesten i barnevernet. Jeg håper at jeg kan få en jobb med noe som er relevant for utdanningen, ved siden av masterstudiet, sier Robin.

Han setter pris på at studiet er fleksibelt, slik at han kan jobbe ved siden av studiene.

Robin går mot oss over en bro, i bakgrunnen ser vi Stovner-blokkene.

– Helt siden jeg var 17-18 år har jeg tenkt på at jeg ønsker å jobbe med barn, og det å kunne gjøre en forskjell for barn som vokser opp i vanskelige levekår, sier Robin Husom Jørgensen.

På grunn av pandemien har det vært vanskelig å få til utvekslingsopphold de siste par årene, men i mer «normale» studieår er det gode muligheter for å ta et semester i et annet land.

– Jeg vurderer å dra på utveksling når jeg begynner på master-studiet. Her kan jeg velge mellom blant annet London, Australia og Uganda, sier Robin.

Publisert: 26.01.2022 | Bjørnhild Fjeld