Barnevernstudenter på bachelor lager en collage på papir i et rom som har malerier laget av barn på veggene.

Barnevern

Bachelorprogram

Studiet for deg som har et stort engasjement og ønsker å jobbe med barn, unge og deres familier som lever i utsatte livssituasjoner. Lær hvordan man bidrar i situasjoner der barn er utsatt for omsorgssvikt, vold og sosial utestenging, slik at de kan leve trygge liv.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Robin smiler foran terasseblokkene på Stovner
– Jeg ønsker å gjøre en forskjell for barn som har det vanskelig

Dette er den viktigste årsaken til at Robin Husom Jørgensen (22) valgte å ta bachelor i barnevern ved OsloMet.

To menn og en kvinne smiler fornøyde.
Nybakte barnevernpedagoger fikk støtte av Helsedirektoratet

Allerede underveis i utdanningen opplevde studentene et behov for kompetente voksne som kan engasjere seg på ungdommenes gamingarena. Nå har de fått støtte av Helsedirektoratet.