– I løpet av studiet har jeg bestemt meg for å bli teaterregissør

Dramastudenter poserer med svart bakgrunn. En lager surt fjes og den andre smiler og slår ut med armene.

Etter fullført bachelor i drama- og teaterkommunikasjon ved OsloMet går turen videre til registudier i London for Sebastian.

– Jeg ønsket en utdannelse innen teater, men ikke for å bli skuespiller. Jeg valgte bachelorstudiet i drama- og teaterkommunikasjon ved OsloMet fordi det er en åpen bachelor som gir et mangfold av kunnskap om mange ulike aspekter ved teatervirksomhet, sier Sebastian, som gikk dramalinje på videregående skole.

Det samme gjorde medstudenten Ingjerd Engh, som beskriver seg selv om et «kulturskolebarn».

Teater har vært en stor del av livet også for henne, og etter å ha tatt et år med litteraturstudier valgte hun å begynne på studiet i drama- og teaterkommunikasjon.

– Jeg jobber frilans med teater, og fant ut at jeg også ønsket å utdanne meg i den retningen, sier hun.

Skolen og fakultetet har vært veldig flinke til å tilrettelegge slik at vi har kunnet ha ferdighetstrening. – Ingjerd Engh
Portrett av Ingjerd

Regissør og dramalærer

De går begge på sitt tredje og avsluttende år på drama- og teaterkommunikasjon og har planene klare for tiden etter avsluttede studier.

– Jeg har bestemt meg for å ta praktisk-pedagogisk utdanning, som gjør at jeg kan undervise i drama, for eksempel på en dramalinje på videregående skole, forteller Ingjerd.

For Sebastian er planen at han i fremtiden kan jobbe som teaterregissør, og han har derfor søkt og kommet inn på et registudium på University of East London.

– Det at studiet ved OsloMet er såpass bredt, var en fordel da jeg skulle søke meg inn på skolen i London, sier han.

Drama- og teaterkommunikasjon-studentene skriver på laptopene sine i en arbeidskrok på OsloMet.

Bachelorstudiet i drama- og teaterkommunikasjon er forankret både i teaterkunsten og pedagogikken.

Noe obligatorisk, noe valgfritt

Bachelorstudiet er delt inn i flere emner, der noen er obligatoriske mens andre er valgemner.

– I det første halvannet året har vi de obligatoriske emnene drama- og teaterkommunikasjon (60 studiepoeng) og dramaturgi (30 studiepoeng).

– Etter det kan vi velge mellom regi for amatører eller maskespill, som begge er 30 studiepoeng. Og til slutt kan vi velge mellom figurteater og muntlig fortellerkunst, forteller Ingjerd.

Både hun og Sebastian valgte å ta valgemnene muntlig fortellerkunst og regi for amatører.

I bachelorprosjektet kan de velge en retning innenfor dramapedagogiske emner, dramaturgi, regi for amatører, maskespill, figurteater eller muntlig fortellerkunst.

Her har Ingjerd valgt muntlig fortellerkunst, mens Sebastian har valgt regi for amatører.

Drama- og teaterkommunikasjon-studentene Ingjerd og Sebastian i et teaterrom på OsloMet.

Ingjerd Engh og Sebastian Wie Murphy gikk dramalinje på videregående skole og ønsket seg utdannelse innenfor teater. Nå blir de dramalærer og teaterregissør.

Godt sosialt miljø på drama- og teaterkommunikasjon

Selv om store deler av studietiden har vært preget av pandemien, synes studentene at både undervisningen og det sosiale har fungert bra.

Gjennom bachelorstudiet i drama- og teaterkommunikasjon blir du ikke utdannet til skuespiller, men til formidler og dramapedagog.

Kunnskapen du får kan brukes på mange andre arenaer enn på teaterscenen. Mange fortsetter å jobbe med teater eller delta i teatergrupper, mens andre bruker det de har lært gjennom studiet i andre yrkeskarrierer.

– De viktigste egenskapene for å trives på dette studiet, er at du kan samarbeide med andre, og at du tør å by litt på deg selv. Du får også bruk for kreativiteten din.

– Studentene har veldig forskjellig bakgrunn. Noen kommer rett fra videregående, mens andre er eldre og har jobbet noen år, for eksempel som lærere, sier Ingjerd.

Vi har hatt mye fysisk undervisning, siden det er et ganske praktisk studium. Mye av studiet handler om å sette opp stykker, og det har vi gjort, men noen ganger i mindre grupper. Det har vært lett å komme inn i det sosiale miljøet og bli kjent med de andre studentene. – Sebastian Wie Murphy
Portrett av Sebastian

Les flere studenthistorier

Tre studenter sitter rundt en PC. Gutten i midten peker på skjermen mens hans snakker.
Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

Er du usikker? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks. På den måten blir det lettere å finne fordeler og ulemper ved de ulike mulighetene du vurderer.

Tre studenter går sammen og ler og smiler ute i en park. Bakken er dekket av gule og oransje blader.
Det beste med studentlivet er mye frihet

Magnus gir studentlivet en sekser på terningen, mens Simay og Ploy begge triller en sterk femmer. Møt tre som tryna litt i begynnelsen, men som fikk fin kontroll på studiehverdagen.