Kombinerer toppidrett med inneklimastudier

Bilde av Jens og Einar i mikrobiologilaben. De ser på bilde av sopp fra mikroskop .

Kombinertsporten inneholder skihopp og langrenn, og begge brødre deltar på toppnivå. Og innimellom får de tid til ingeniørstudiet.

Våren 2023 hadde Jens og Einar Lurås Oftebro kommet igjennom fire av seks år på studiet, som de tar på 50 prosent progresjon for å få tid til idretten. De er godt fornøyde med denne løsningen.

Det har vært bra å studere på OsloMet. Det er flinke lærere, bra fasiliteter og hyggelige medstudenter. Absolutt et universitet å anbefale, mener de.

Dagsaktuelt og praktisk studium

Det mest spennende med studiet er at ikke alt handler om teori og skriving. 

Læring gjennom praktiske oppgaver som lab-øvinger og prosjektarbeid er mer givende, og gir nyttige erfaringer de kan ta med seg ut i arbeidslivet.

Studiet er også veldig dagsaktuelt, framhever de. Hele verden jobber med å få ned utslipp og redusere energiforbruket. Store deler av energiforbruket er knyttet til bygg, så det er mye å hente på mer effektive løsninger.

Dette lærer du

På ingeniørstudiet i energi og miljø i bygg får du kompetanse i digitale verktøy for energieffektivisering, energiproduksjon, klimatisering, automasjon og bygningsutforming.

OsloMet tilrettelegger for toppidrett

–  Hvorfor valgte dere OsloMet?

–  Det var nok litt tilfeldig at vi havnet på akkurat OsloMet. Vi bor like utenfor Oslo, og lette etter et ingeniørstudium som kunne kombineres med toppidrettsatsning, forteller Einar.

–  Vi fant ut at OsloMet har en avtale med Olympiatoppen om tilrettelegging for toppidrettsutøvere  (student.oslomet.no), i tillegg virket energi og miljø i bygg-studiet interessant og veldig dagsaktuelt.

–  Er dere fornøyd med valget av utdanning så langt?

–  Ja, absolutt. Enkelte studier hadde nok vært enklere å med tanke på så mye selvstudier, og så mye som vi er borte. Samtidig er dette studiet veldig interessant og lærerikt, og noe vi interesserer oss for, sier Jens.

Gode studiefasiliteter

Lærerne har vært flinke til å legge til rette for dem.

–  Vi er lite til stede på skolen sammenlignet med de andre studentene, så mye av studiet gjøres fra andre plasser rundt omkring i verden. Da har de ansatte på OsloMet vært flinke til å gjøre fagstoff tilgjengelig for oss, sier Jens.

Oftebro-brødrene synes fasilitetene på OsloMet er veldig bra. Labene er godt utstyrt, og det er veldig kult å ha tilgang på avanserte måleapparater som de har fått bruk for i forbindelse med inneklimaprosjektet sitt.

Får tilpasset undervisningen

–  OsloMet hjelper oss med å samle det meste av obligatorisk undervisning i perioder vi er i Norge, og har anledning til å møte opp på universitet, sier Einar.

–  I tillegg har vi fått hjelp til å gjennomføre desentralisert eksamen ved behov. Vi ønsker å rette en ekstra takk til overingeniør Ernst Erik Hempel som har hjulpet oss med det mest omfattende emnet til nå, sier Einar

Toppidretten har lært oss å jobbe effektivt og prioritere

–  Hva slags nytte har dere av erfaringen fra toppidrett når dere skal studere?

–  Gjennom toppidretten har vi blitt veldig strukturerte, og det er også viktig som student. I tillegg lærer man seg å jobbe effektivt og prioritere det viktigste, samt forstå hvilken jobb som må gjøres for å oppnå det resultatet man ønsker, sier Einar.

Til tider kan det være krevende å kombinere toppidrett og studier.

Eksamensperioden før jul kommer midt oppi den viktige sesongstarten i toppidretten, og da er det mye å gjøre. 

Ellers er det fint å kunne få tankene og fokuset over på andre ting i form av studier. Etter skisesongen har de mer tid til å sette av til studiene og lesing mot våreksamenene.

–  Har dere lagt planer for videre utdanning og karriere? 

–  Vi har lyst til å fortsette på en master når vi er ferdige med bacheloren. 

–  Men det tar vi litt som det kommer ut ifra hvordan det går på idrettsarenaen. Det er også en mulighet å jobbe deltid som ingeniør mens vi driver idrett, og så ta en master etter idrettskarrieren, sier Jens. 

–  Hvordan ser dere på jobb- og karrieremulighetene innenfor den utdanningen dere har valgt? 

Bilde av Jens og Einar i aktiv konkurranse på ski,

Fra World cup i Otepää i Estland) hvor Einar og Jens ble nummer 1 og 2 i fellesstart langrennet. Jens med startnummer 1 vant, Einar hadde startnummer 15. Foto: Flawia Krawczyk

Energi og miljø gir oss gode jobbmuligheter

–  Energi og miljø er inn i tiden om dagen, og tror vi har valgt en karrierevei som kan gi oss mye jobbmuligheter når vi er ferdige med studiene, svarer Jens

I vårsemesteret skal Oftebro-brødrene ta emnet inneklima og måleteknikk, som innebærer levering av en rapportoppgave i tillegg til eksamen.

Sikter mot verdenstoppen i mange år til

Begge har mål og planer om å prege verdenstoppen i kombinert i mange år til. Det er to år til VM i Trondheim som blir det neste store målet på idrettsarenaen.

–  Har dere planer for bacheloroppgaven? 

- Vi har ikke begynt å tenke så mye på bacheloroppgaven ennå, annet enn at inneklimaprosjektet vårt denne våren er god læring på oppgaveskriving, avslutter Jens.
 

Flere studenthistorier

Bilde av Dina, Thea og Elise i en av labene på OsloMet. I bakgrunnern ser vi rør, radiatorer og målere.
Vil gjenvinne varme fra gråvann

Energisparing og miljøvennlige løsninger i bygg er hyperaktuelt. Dina, Elise og Thea undersøker om varmen fra vannet du vasker hendene i kan brukes på nytt.

Bilde av Johar, til høyre, og Tawfeq i mikrobiologilaben. Framfor seg har de hamp, sopp og prototyper. Bak kan du se laboratoriemøbler og utstyr.
Vil finne ut om sopp kan isolere hus

Kan sopp lage fornybart og energivennlig byggemateriale, spør studentene.

Publisert: 25.04.2023 | Olav-Johan Øye