– Styrevervet ga meg mye da jeg skulle søke jobb

Portrett av Garace Nsengi utendørs en solfylt vårdag. Gatekryss, trær og bygning i bakgrunnen.

Grace Nsengi skulle bringe studentenes meninger inn i fakultetsstyret på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). 

Og fakultetsstyret vedtar viktige ting som blant annet langtidsplan og budsjett, og strategisk plan for utvikling av utdanningsporteføljen, og for forskning og utvikling.

Etter å ha blitt valgt av studentene, gikk han til oppgaven uten styreerfaring fra før, og fikk se at det var mer omfattende prosesser som lå bak beslutningene enn han hadde tenkt seg.

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er det øverste organet til fakultetet.

Det utøver makten sin gjennom å gjøre vedtak om

  • langtidsplan og budsjett
  • fakultetets tertialrapporter og årsrapport
  • strategisk plan for utvikling av utdanningsporteføljen til fakultetet

Fakultetsstyret har tre studentvalgte medlemmer. 

Studentene velger også medlemmer til fakultetets utdanningsutvalg, FoU-utvalg og ansettelsesutvalg og råd.

Får innsikt i beslutningsprosesser

– Og jeg sitter igjen med erfaring og innsikt i hvordan ting blir gjennomført i praksis. Jeg lærte meg nyttig møtesjargong, også.

– Gjennom disse møtene skjønte jeg hvordan ting blir besluttet og hvordan byråkratiet i «styreverden» funker, sier han.

–  Det er ikke slik at noen bare kommer med en idé, og så sier folk ja med en gang, og så blir det gjort. Det er ofte en mye lengre prosess. Det er ofte mange meninger som skal høres, og mye som skal vedtas.

Innsikten i hvordan avgjørelser blir tatt, gjør at han vil anbefale dagens studenter å ta på seg verv.

Nyttig i jobbintervjuer

Grace er nå i arbeid som energi og miljø-rådgiver i OBOS etter å ha fullført ingeniørstudiet i energi og miljø i bygg.

– Jeg må si det hjalp da jeg søkte jobb, at jeg hadde vært med i fakultetsstyret, spesielt i intervjufasen.

– Jeg hadde et sterkt kort da jeg viste til hvor mange forskjellige prosesser fakultetsstyret og OsloMet var involvert i.

Og det har blitt et nytt styreverv etter at han avsluttet studiene på OsloMet.

Nå sitter han i styret til NITO på jobben sin, og der er det egentlig veldig mye av den samme innsikten som kreves, erfarer han.

Vis mot når du representerer studentene

Grace råder studenter som vil ta på seg verv til å vise mot.

– Ikke vær redd, ta opp det du vil, da er sjansen større for å få gjennomslag for det du er opptatt av. Vær bevisst på at du har en plass i styret.

– Som styremedlem bør du ta opp sakene opp med studentene det gjelder, og ta det med videre i fakultetsstyret.

Grace erfarte at det var mange smarte studenter rundt ham som han kunne lære mye av og få innspill fra.

Du får gode kontakter og nettverk

En annen fordel med å sitte i fakultetsstyret er at du får gode kontakt med folk med gode posisjoner og godt nettverk som du kan forholde deg til etterpå.

Til tross for styreerfaringen tok det litt tid før Grace fikk relevant jobb. Aberet var at han ikke hadde en fot innenfor hos noen arbeidsgiver mens han var student.

– Da jeg søkte jobb fikk jeg, til tross for styreerfaringen, høre det samme som mange andre nyutdannede som søker jobb.

– At de hadde lyst til å ansette meg, men at jeg trengte litt mer erfaring først.

Få en fot innenfor hos en arbeidsgiver

– Mitt beste tips er derfor å bruke studieperioden til å få jobbrelatert erfaring så tidlig som mulig. Sånn at man har en fot innenfor allerede.

Det kan du få gjennom sommerjobber eller deltidsjobb, for eksempel.

– Men etter at du har fått en fot innenfor, og kanskje den første jobben etter utdanningen, har du veldig mange flere muligheter.

– Da kan du bli kontaktet av rekrutteringsrådgivere og andre bedrifter som har lyst til å ha deg med på laget, fordi du har en relativt fersk, og for dem, viktig utdanning.

Det kan ta tid før du får brukt alt du lærer

Om du har lyst til å studere til ingeniør, bør du også må smøre deg med tålmodighet, mener Grace.

– Det kan virke ganske tomt når man regner på tall, kjemiske formler, byggetekniske detaljer og mye forskjellig uten egentlig å få noe konkret igjen for det ennå.

– Men når du først begynner å jobbe og virkelig kommer deg ut i arbeidslivet, da skjønner du at du har en verdifull utdanning.

- Å studere til ingeniør gir deg et fortrinn, fordi du lærer deg problemløsning på en måte som samsvarer godt med hvordan mye i verden faktisk funker, mener Grace.

Studenthistorier

Tre studenter sitter rundt en PC. Gutten i midten peker på skjermen mens hans snakker.
Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

Er du usikker? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks. På den måten blir det lettere å finne fordeler og ulemper ved de ulike mulighetene du vurderer.