Norwegian version
Anne Dreyer

Anne Dreyer

Research groups

Scientific publications

Skåre, Terese Solvoll ; Midtbust, May Helen; Lund, Jo-Åsmund; Kaasa, Stein; Dreyer, Anne (2022). Barriers and Facilitators When Implementing Electronic Patient-Reported Outcome Measures at a Municipal Cancer Care Unit: A Qualitative Study. Cancer Nursing. Vol. 46.
https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000001120

Skagøy, Bente Schei; Blindheim, Kari; Hunstad, Ingunn Klauset; Dreyer, Anne (2022). Utprøving av SVIP-modellen i praksisstudier i psykisk helsearbeid- en kvalitativ studie. 9 p. Sykepleien Forskning. Vol. 17.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.90821

Strøm, Anita; Dreyer, Anne (2019). Next of kin’s protracted challenges with access to relevant information and involvement opportunities. 7 p. Journal of Multidisciplinary Healthcare. Vol. 12.
https://doi.org/10.2147/JMDH.S183946

Dreyer, Anne ; Strøm, Anita (2019). Involving relatives in consultations for patients with long-term illnesses: Nurses and physicians’ experiences. Nursing Ethics.
https://doi.org/10.1177/0969733018819125

Dreyer, Anne (2017). Akutt forverring av tilstanden til eldre pasienter i sykehjem. Fredriksen, Sven-Tore Dreyer; Halvorsen, Kristin (Ed.). Fenomener i intensivsykepleie. p. 172-190. Cappelen Damm Akademisk.

Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Dreyer, Anne ; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun (2014). Etisk kompetanseheving i norske kommuner-hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?. Etikk i praksis. Vol. 8.
https://doi.org/10.5324/eip.v8i2.1855

Dreyer, Anne ; Førde, Reidun; Nortvedt, Per (2011). Ethical decision-making in nursing homes: Influence of organizational factors. Nursing Ethics. Vol. 18.
https://doi.org/10.1177/0969733011403553

Dreyer, Anne ; Førde, Reidun; Nortvedt, Per (2010). Life-prolonging treatment in nursing homes: how do physicians and nurses describe and justify their own practice?. 5 p. Journal of Medical Ethics. Vol. 36.
https://doi.org/10.1136/jme.2010.036244

Dreyer, Anne ; Førde, Reidun; Nortvedt, Per (2009). Autonomy at the end of life: life-prolonging treatment in nursing homes-relatives' role in the decision-making process. Journal of Medical Ethics. Vol. 35.
https://doi.org/10.1136/jme.2009.030668

Dreyer, Anne ; Nortvedt, Per (2008). Sedation of ventilated patients in intensive care units: relatives' experiences. 8 p. Journal of Advanced Nursing. Vol. 61.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete