Norwegian version
Bernt Michael Johansen

Bernt Michael Johansen

Publications and research

Dissemination

Thorsen, Henrik T.; Reksten, Morten; Johansen, Bernt Michael; Slaattelid, Johannes (2010). Reseptarutdanningen 50 år.

Thorsen, Henrik T.; Reksten, Morten; Johansen, Bernt Michael; Slaattelid, Johannes (2010). Førskolelærerutdanningen 75 år.

Stene, June; Slaattelid, Johannes; Reksten, Morten; Johansen, Bernt Michael; Thorsen, Henrik T.; Boman, Arild (2009). Med øye for kroppen - Program om veteranen Camilla Wulfsberg og Mensendieck-utdanningen i Norge, fra AV-Tjenesten, Høgskolen i Oslo. June Stene, Johannes Slaattelid, Morten Reksten, Bernt M. Johansen, Henrik Thorsen, produksjon, HiO; Arild Boman, utviklings-/sendekoordinator.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete