Norwegian version
Bernt Michael Johansen

Bernt Michael Johansen

Administrative field of work

Sound   Video   Digitalize

Publications and research

Dissemination

Thorsen, Henrik T. ; Reksten, Morten ; Johansen, Bernt Michael ; Slaattelid, Johannes (2010). Reseptarutdanningen 50 år.

Thorsen, Henrik T. ; Reksten, Morten ; Johansen, Bernt Michael ; Slaattelid, Johannes (2010). Førskolelærerutdanningen 75 år.

Stene, June; Slaattelid, Johannes ; Reksten, Morten ; Johansen, Bernt Michael ; Thorsen, Henrik T. ; Boman, Arild (2009). Med øye for kroppen - Program om veteranen Camilla Wulfsberg og Mensendieck-utdanningen i Norge, fra AV-Tjenesten, Høgskolen i Oslo. June Stene, Johannes Slaattelid, Morten Reksten, Bernt M. Johansen, Henrik Thorsen, produksjon, HiO; Arild Boman, utviklings-/sendekoordinator.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete