Norwegian version
Cato Christensen

Cato Christensen

Fields of study

Academic disciplines

Religious studies, history of religion

Subject areas

Religion   Ethnic minorities   Diversity   Multicultural society   Theory in the science of religions   Religion and popular culture   Indigenous peoples   Religious Pluralism in Norway   Sami religion   Film and religion   Religion and Society   Collective memory

Scientific publications

Christensen, Cato ; Dille, Therese (2022). Religion og profesjon: Mot en religionsvitenskapelig profesjonstilnærming. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
https://hdl.handle.net/11250/3047084

Dille, Therese; Christensen, Cato (2019). Profesjonelle prosjektledere i interprofesjonelt samspill. Kristiansen, Elsa; Solem, Birgit Andrine Apenes; Dille, Therese (Ed.). Eventledelse : En forskningsbasert antologi. p. 33-47. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215032191-2019-03

Dille, Therese; Christensen, Cato (2019). Att leda megaprojekt i offentlig sektor. Exemplet räddningstjänster. Godenhjelm, Sebastian; Jensen, Christian; Sjöblom, Stefan (Ed.). p. 165-184. Nordic Academic Press.

Christensen, Cato (2017). Indigenous Feature Film: A Pathway for Indigenous Religion?. Kraft, Siv Ellen; Johnson, Greg (Ed.). Handbook of Indigenous Religion(s). Brill Academic Publishers.
https://doi.org/10.1163/9789004346710_006

Christensen, Cato ; Dille, Therese (2017). Interkulturell kompetanse: om behov og satsing i Forsvaret. Heier, Tormod (Ed.). Kompetanseforvaltning i Forsvaret. p. 111-130. Fagbokforlaget.

Christensen, Cato (2015). Sami Shamanism and Indigenous Film: The Case of Pathfinder. Kraft, Siv Ellen; Fonneland, Trude A.; Lewis, James R (Ed.). Nordic Neoshamanisms. Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities. p. 175-190. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9781137461407_10

Christensen, Cato (2012). Reclaiming the past : on the historymaking significance of the Sámi film The Kautokeino rebellion. Acta Borealia. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/08003831.2012.678720

Christensen, Cato (2012). "Overtroen er stor blant viddenes folk". Om religion og koloniale relasjoner i samisk filmhistorie. Tidsskrift for kulturforskning. Vol. 11.

Christensen, Cato ; Kraft, Siv Ellen (2011). Religion i Kautokeino-opprøret: en analyse av samisk urfolksspiritualitet. Nytt Norsk Tidsskrift.

Christensen, Cato (2010). Recuperating the Sámi religious past: Cultural memory-making in Pathfinder and The Kautokeino Rebellion – a draft. Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti (Ed.). Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment. CEPIN Research School. Faculty of Humanities, Social Sciences and Education.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete