Norwegian version
Cato Christensen

Cato Christensen

Fields of study

Academic disciplines

Religious studies, history of religion

Subject areas

Religion   Ethnic minorities   Multicultural society   Theory in the science of religions   Religion and popular culture   Indigenous peoples   Religious Pluralism in Norway   Sami religion   Film and religion   Religion and Society

Scientific publications

Dille, Therese; Christensen, Cato (2019). Profesjonelle prosjektledere i interprofesjonelt samspill. Kristiansen, Elsa; Solem, Birgit Andrine Apenes; Dille, Therese (Ed.). Eventledelse : En forskningsbasert antologi. Kapittel 3. p. 33-47. Universitetsforlaget.

Dille, Therese; Christensen, Cato (2019). Att leda megaprojekt i offentlig sektor. Exemplet räddningstjänster. Godenhjelm, Sebastian; Jensen, Christian; Sjöblom, Stefan (Ed.). Innovation och projektifiering. Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organisationer. 8. p. 165-184. Nordic Academic Press.

Christensen, Cato; Dille, Therese (2017). Interkulturell kompetanse: om behov og satsing i Forsvaret. Heier, Tormod (Ed.). Kompetanseforvaltning i Forsvaret. Kapittel 5. p. 111-130. Fagbokforlaget.

Christensen, Cato (2017). Indigenous Feature Film: A Pathway for Indigenous Religion?. Kraft, Siv Ellen; Johnson, Greg (Ed.). Handbook of Indigenous Religion(s). 4. Brill Academic Publishers.
http://www.brill.com/products/book/handbook-indige...

Christensen, Cato (2015). Sami Shamanism and Indigenous Film: The Case of Pathfinder. Kraft, Siv Ellen; Fonneland, Trude A.; Lewis, James R (Ed.). Nordic Neoshamanisms. Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities. Chapter 9. p. 175-190. Palgrave Macmillan.

Christensen, Cato (2012). Reclaiming the past : on the historymaking significance of the Sámi film The Kautokeino rebellion. Acta Borealia . Vol. 29.

Christensen, Cato (2012). "Overtroen er stor blant viddenes folk". Om religion og koloniale relasjoner i samisk filmhistorie. Tidsskrift for kulturforskning . Vol. 11.

Christensen, Cato; Kraft, Siv Ellen (2011). Religion i Kautokeino-opprøret: en analyse av samisk urfolksspiritualitet. Nytt Norsk Tidsskrift .

Christensen, Cato (2010). Recuperating the Sámi religious past: Cultural memory-making in Pathfinder and The Kautokeino Rebellion – a draft. Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment. Artikkel.

Christensen, Cato (2010). Religion i Veiviseren: En analyse av samisk religiøs revitalisering. DIN - Tidsskrift for religion og kultur .

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete