Norwegian version
Cato Christensen

Cato Christensen

Fields of study

Academic disciplines

Religious studies, history of religion

Subject areas

Religion   Ethnic minorities   Diversity   Multicultural society   Theory in the science of religions   Religion and popular culture   Indigenous peoples   Religious Pluralism in Norway   Sami religion   Film and religion   Religion and Society   Collective memory

Scientific publications

Christensen, Cato; Olsen, Torjer Andreas (2023). Indigenous Religion on Film: From Demonization to Decolonization in Sápmi. Brill Handbooks on Contemporary Religion .

Christensen, Cato; Dille, Therese (2022). Religion og profesjon: Mot en religionsvitenskapelig profesjonstilnærming. DIN - Tidsskrift for religion og kultur .
https://hdl.handle.net/11250/3047084

Dille, Therese; Christensen, Cato (2019). Profesjonelle prosjektledere i interprofesjonelt samspill. Kristiansen, Elsa; Solem, Birgit Andrine Apenes; Dille, Therese (Ed.). Eventledelse : En forskningsbasert antologi. Kapittel 3. p. 33-47. Universitetsforlaget.

Dille, Therese; Christensen, Cato (2019). Att leda megaprojekt i offentlig sektor. Exemplet räddningstjänster. Godenhjelm, Sebastian; Jensen, Christian; Sjöblom, Stefan (Ed.). Innovation och projektifiering. Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organisationer. 8. p. 165-184. Nordic Academic Press.

Christensen, Cato; Dille, Therese (2017). Interkulturell kompetanse: om behov og satsing i Forsvaret. Heier, Tormod (Ed.). Kompetanseforvaltning i Forsvaret. Kapittel 5. p. 111-130. Fagbokforlaget.

Christensen, Cato (2017). Indigenous Feature Film: A Pathway for Indigenous Religion?. Kraft, Siv Ellen; Johnson, Greg (Ed.). Handbook of Indigenous Religion(s). 4. Brill Academic Publishers.
http://www.brill.com/products/book/handbook-indige...

Christensen, Cato (2015). Sami Shamanism and Indigenous Film: The Case of Pathfinder. Kraft, Siv Ellen; Fonneland, Trude A.; Lewis, James R (Ed.). Nordic Neoshamanisms. Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities. Chapter 9. p. 175-190. Palgrave Macmillan.

Christensen, Cato (2012). Reclaiming the past : on the historymaking significance of the Sámi film The Kautokeino rebellion. Acta Borealia . Vol. 29.

Christensen, Cato (2012). "Overtroen er stor blant viddenes folk". Om religion og koloniale relasjoner i samisk filmhistorie. Tidsskrift for kulturforskning . Vol. 11.

Christensen, Cato; Kraft, Siv Ellen (2011). Religion i Kautokeino-opprøret: en analyse av samisk urfolksspiritualitet. Nytt Norsk Tidsskrift .

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete