Norwegian version
Elin Berg

Elin Berg

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences   Social anthropology

Scientific publications

Berg, Elin (2016). Likegyldighetens tvetydighet: Overdosedødsfall etter rusmiddelbehandling. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD). Vol. 33.
https://doi.org/10.1515/nsad-2016-0015

Berg, Elin (2004). Sønn, far og mann - de tre er jeg. Trenger mannlige stoffmisbrukere med innvandrerbakgrunn en kjønnsspesifikk behandling?. 13 p. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD). Vol. 21.
http://www.nsh.se/PageFiles/9715/%E2%80%9DS%C3%B8n

Berg, Elin (2002). Terapeutisk offentlighet - en kompleks hybrid.. Hvorfor avbryter (en del) innvandrere behandlingen?. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD). Vol. 19.
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/9413/TerapeThese publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete