Norwegian version
Elin Berg

Elin Berg

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences   Social anthropology

Scientific publications

Berg, Elin (2016). Likegyldighetens tvetydighet: Overdosedødsfall etter rusmiddelbehandling. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) . Vol. 33.

Berg, Elin (2004). Sønn, far og mann - de tre er jeg. Trenger mannlige stoffmisbrukere med innvandrerbakgrunn en kjønnsspesifikk behandling?. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) . Vol. 21.
http://www.nsh.se/PageFiles/9715/%E2%80%9DS%C3%B8n...

Berg, Elin (2002). Terapeutisk offentlighet - en kompleks hybrid.. Hvorfor avbryter (en del) innvandrere behandlingen?. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) . Vol. 19.
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/9413/Terape...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete