Norwegian version
Katarina Hundal

Katarina Hundal

Publications and research

Dissemination

Vilhjalmsdottir, Sigridur ; Hundal, Katarina (2022). Integrert språkopplæring i kombinasjonsforsøket- Erfaringer fra utviklingsarbeid i kombinasjonsforsøket. Nasjonal konferanse i modulforsøket 2022. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Pajak, Elwira ; Hundal, Katarina (2020). Språkutviklende arbeidsmåter i voksenopplæringen. Kompetanseheving i voksenopplæringen i Telemark og Vestfold. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ved OsloMet.

Hundal, Katarina Skog (2018). Betydningen av sosial klasse i møte med utdanningssystemet. NAFO-konferanse.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete