Norwegian version
Lydia Ragan

Lydia Ragan

Scientific publications

Wright, Brian; Ragan, Lydia ; Niratisairak, Sanyalak; Høiseth, Arne; Strømsøe, Knut; Steen, Harald; Brattgjerd, Jan Egil (2018). High correlation between mechanical properties and bone mineral parameters in embalmed femurs after long-term storage. Clinical Biomechanics. Vol. 59.
https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2018.09.013

Ragan, Lydia (2013). Študijný plán Oslo96 (Curriculum Oslo96). Kubíková, Eliška; Weismann, Peter; Cingeľ, Vladimír (Ed.). p. 71-73. Vydavateľstvo ÚNIA.

Ragan, Lydia ; Waczulíková, Iveta; Bilický, Jozef; Guller, Ladislav; Benuska, Jozef (2013). Minimum Intercaudate Distance - A Reliable Marker of Enlarged Brain Lateral Ventricles in Women. Hešková, Gabriela; Výbohová, Desanka (Ed.). Morphology 2013: Book of Abstracts of the 43rd International Congress of the Slovak Anatomical Society and 50th Lojda Symposium on Histochemistry, Martin, June 4 - 6, 2013, Slovak Republic. p. 62-62. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Slovenská republika [Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Slovakia].

Ragan, Lydia ; Waczulíková, Iveta; Bilický, Jozef; Guller, Ladislav; Benuska, Jozef (2009). Lineárne rozmety versus objem? Aká je v skutočnosti výpovedná hodnota lineárnych parametrov? [Linear Measures Versus Volume? What is in Fact the Relevance of Linear Parameters?]. Slovenská rádiológia. Vol. 16.

Ragan, Lydia ; Waczulikova, I; Guller, L; Bilicky, J; Benuska, J (2009). CELLA MEDIA DISTANCE IN HUMAN BRAIN IN RELATION TO AGE AND GENDER. 7 p. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacky University. Vol. 153.

Ragan, Lydia ; Guller, Ladislav; Benuska, Jozef; Bilicky, Jozef (2008). Ako ovplyvňuje vek a pohlavie vzdialenosť medzi nuclei caudati – jeden z indikátorov veľkosti bočných mozgových komôr? [How is Intercaudate Distance – an Indicator of Brain Lateral Ventricles Size – Influenced by Age and Sex?]. Slovenská rádiológia. Vol. 15.

Ragan, Lydia ; Benuska, Jozef; Bilický, Jozef (2008). Incidencia cavum septi pellucidi a cavum vergae: Poukazuje prítomnosť týchto dutín na prítomnosť ochorenia? [Incidence of Cavum Septi Pellucidi and Cavum Vergae: Are these Cavities a Disorder Indication?]. Slovenská rádiológia. Vol. 15.

Ragan, Lydia ; Benuska, Jozef; Bilicky, Jozef (2008). Cavum septi pellucidi a cavum vergae: Vývojové a morfologické aspekty. [Cavum Septi Pellucidi and Cavum Vergae: Developmental and Morphological Aspects.]. Slovenská rádiológia. Vol. 15.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete