Norwegian version
Tora Fjeld Homme

Tora Fjeld Homme

Publications and research

Dissemination

Homme, Tora Fjeld (2016). Verifisering av ny protokoll for innskutt hofte : air-gap teknikk og DR-detektor versus raster og CR-kassett. Universitetet i Sørøst-Norge/Universitetet i Søraust-Noreg.

Fjeld, Tora Hilde Westad (2014). Radiation justification - no to repeated examinations. European Congress of Radiology. European Society of Radiology.

Fjeld, Tora Hilde Westad (2014). Radiation justification - No to repeated examinations. International Society of Radiographers and Radiological Technologists World Congress. Society of Radiographers in Finland.

Fjeld, Tora Hilde Westad (2013). Hvordan unngå gjentatte radiologiske undersøkelser?. Novermbermøtet. Statens Strålevern.

Fjeld, Tora Hilde Westad (2012). Hvordan praktiseres berettigelse i en radiologisk hverdag?. Vårmøte 2012. Norsk Radiografforbund/Norsk Forening for Medisinsk Fysikk.

Fjeld, Tora Hilde Westad (2012). Hvordan praktisere berettigelse i en radiologisk hverdag?. 3 p. Hold Pusten.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete