Norwegian version
Unn Granløv

Unn Granløv

Publications and research

Dissemination

Granløv, Unn (2019). Forståelser for demokrati i barnehagen – en komparativ studie mellom Norge og Nicaragua. Demokratinettverkssamling ved Universitetet i Agder . Forskningsnettverk - medvirkning, danning og demokrati UiA.

Granløv, Unn ; Nesset, Grete Heidi (2019). Studenter i aksjon som veiledere i barnehagene. Veiledning for overganger i utdanning og arbeidsliv - Veilederkonferansen 2019. Veilederkonferansen 2019.

Granløv, Unn (2019). Understandings of democracy in early childhood education - a comparative study between Nicaragua and Norway. Education in a globalized world - NERA 2019. Nordic Educational Research Association.

Granløv, Unn (2018). El preescolar y la educación infantil en Noruega. Akademisk utveksling med 4.års studenter i pedagogisk utdanning med fokus på barnehagelærerutdanning.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete