Norwegian version
!
Event has expired!

This event has expired and it will be removed from our website 30 days after event's date.

Public defence: Rønnaug Lyckander

Rønnaug Lyckander will defend her thesis: “Profesjonskvalifisering av yrkesfaglærere. En surveystudie av yrkesfaglæreres oppfatninger av profesjonell kompetanse knyttet til deltakelse i lærerutdanning for yrkesfag” for the degree of PhD in Educational Sciences for Teacher Education.

Trial Lecture

The trial lecture starts at 10:00. Please do not enter the room after the lecture has begun. 

Title: «Nasjonalt og globalt står vi overfor utfordringer med å ruste unge mennesker til et samfunns- og arbeidsliv preget av usikkerhet og omstilling på bakgrunn av blant annet pandemi, krig og migrasjon, klimakrise og behov for «det grønne skifte», raske teknologiske endringer og digitalisering. Disse forholdene, samt fagfornyelsens (LK20) vektlegging av blant annet kritisk tenkning, dybdelæring og tverrfaglige temaer innebærer større kompleksitet i yrkesfaglærernes profesjonsutøvelse. Redegjør for hvordan yrkesfaglærerutdanningene kan videreutvikles for å være i takt med samfunnsutviklingen.»

Public defence 

The candidate will defend her thesis at 12:00. Please do not enter the room after the defence has begun. 

Title of the thesis: “Profesjonskvalifisering av yrkesfaglærere. En surveystudie av yrkesfaglæreres oppfatninger av profesjonell kompetanse knyttet til deltakelse i lærerutdanning for yrkesfag”.

Ordinary opponents 

Leader of the public defence 

Roger André Federici, Dean of the Faculty of Education and International studies, OsloMet – Oslo Metropolitan University. 

Supervisors 

How to oppose ex auditorio 

Please inform the leader of the defence if you wish to oppose ex auditorio during the break, before the second opponent begins.  

For questions regarding the trial lecture and public defence, contact the PhD administration at the faculty.

Publication of the approved PhD thesis  

Request a copy (PDF) of the PhD thesis by e-mail. Include the name of the PhD candidate.