English version

Foreldres betydning for ungdoms fritidsaktiviteter

Hva betyr ulikhet i familieressurser eller foreldreengasjement for de muligheter barn har til å delta på fritidsaktiviteter?

Dette prosjektet har som mål å bidra med økt kunnskap om hvordan foreldres engasjement og familiens sosiale og økonomiske rammer påvirker barns mulighet til en aktiv fritid, til å delta på ønskede aktiviteter med venner og bygge nye vennskapsrelasjoner.

Prosjektets overordnede problemstilling er: Hvordan påvirker ulikhet i familieressurser barn og unges deltakelse og trivsel på fritidsarenaen? 

Analysen baseres på intervjuer med ungdommer og deres foreldre som deltar i den store longitudinelle kvalitative undersøkelsen Ungdom i endring.   

Prosjektet er et samarbeid med Redd Barna og finansieres av Stiftelsen Dam. Økonomisk ramme: kr 677.000 inkl MVA.

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...