English version

Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN)

GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge) undersøkte hvordan norske barnehager påvirker barnehagebarn, hva som karakteriserer en god barnehage og hvilke faktorer som påvirker barnas trivsel, måloppnåelse og utvikling.

Prosjektet studerte hvordan barns utvikling, trivsel, lek og læring avhenger av forhold i hjemmet, alder ved barnehagestart, og hvilken barnehage de begynner i, med et særlig fokus på marginaliserte barn.

Samarbeidspartnere

Prosjektet var et internasjonalt samarbeidsprosjekt med forskere fra forskjellige forskningsinstitusjoner: