English version
Anne Berit Walter

Anne Berit Walter

Kort om

Anne Berit Walter er studieleder på bachelorutdanningen for farmasi. Hun er master i farmasi fra UiO, og har en master i helseadministrasjon fra UiO. Tdligere arbeidsplasser: Helsedirektoratet, Farmasøytisk institutt, Leo Pharmaceutical, Nycomed

Administrative arbeidsområder

Programmer

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Paaske, Nanna ; Øhrn, Solfrid Tandberg; Holm, Lene Berge ; Walter, Anne Berit (2023). Middle management in academia: Social skills and academic professional awareness wanted. 20 s. International Journal of Management in Education (IJMIE). Vol. 17.
https://doi.org/10.1504/IJMIE.2023.10050211

Feiring, Eli; Walter, Anne Berit (2017). Antimicrobial stewardship: a qualitative study of the development of national guidelines for antibiotic use in hospitals. BMC Health Services Research. Vol. 17.
https://doi.org/10.1186/s12913-017-2683-4Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig