English version
Ahmet Soylu

Ahmet Soylu

Kort om

Jeg er professor i informatikk og leder for gruppen for innovasjon, digital transformasjon og bærekraft. Tidligere var jeg seniorforsker ved SINTEF Digital, senioringeniør ved DNV GL, postdoktor ved Universitetet i Oslo (UiO) og besøksforsker ved University of Oxford. Jeg fikk min doktorgrad i informatikk i 2012 fra University of Leuven. Mine hovedforskningsinteresser faller inn i ontologi-drevne informasjonssystemer og ontologi-drevne design av informasjonssystemer fra et menneske-datamaskin-interaksjonsperspektiv. Mine nylige forskningsaktiviteter er knyttet til digital transformasjon, dataintegrasjon, og dataforvaltning for industrielle og åpne data ved hjelp av teknologier og prinsipper for Semantic Web og Linked Data.

Vitenskapelige publikasjoner

Layegh, Amirhossein; Hossein Payberah, Amir; Soylu, Ahmet; Roman, Dumitru; Matskin, Mihhail (2023). ContrastNER: Contrastive-based Prompt Tuning for Few-shot NER. Shahriar, Hossain; Teranishi, Yuuichi; Cuzzocrea, Alfredo (Red.). 2023 IEEE 47th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC). IEEE conference proceedings.
https://doi.org/10.1109/COMPSAC57700.2023.00038

Khan, Akif Quddus; Nikolov, Nikolay Vladimirov; Matskin, Mihhail; Prodan, Radu; Bussler, Christoph; Roman, Dumitru; Soylu, Ahmet (2023). Towards Graph-based Cloud Cost Modelling and Optimisation. Shahriar, Hossain; Teranishi, Yuuichi; Cuzzocrea, Alfredo (Red.). 2023 IEEE 47th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC). IEEE conference proceedings.
https://doi.org/10.1109/COMPSAC57700.2023.00203

Bakken, Magnus; Soylu, Ahmet (2023). Chrontext: Portable SPARQL queries over contextualised time series data in industrial settings. Expert Systems With Applications. Vol. 226.
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120149

Su Yilmaz, Vadi; Akdag, Metehan; Dalveren, Yaser; Doruk, Resat Ozgur; Kara, Ali; Soylu, Ahmet (2023). Investigating the Impact of Two Major Programming Environments on the Accuracy of Deep Learning-Based Glioma Detection from MRI Images. Diagnostics (Basel). Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/diagnostics13040651

Khan, Akif Quddus; Nikolov, Nikolay; Matskin, Minhail; Prodan, Radu; Roman, Dumitru; Sahin, Bekir; Bussler, Christoph; Soylu, Ahmet (2023). Smart Data Placement Using Storage-as-a-Service Model for Big Data Pipelines. Sensors. Vol. 23.
https://doi.org/10.3390/s23020564

Roman, Dumitru; Alexiev, Vladimir; Paniagua, Javier; Elvesæter, Brian; Zernichow, Bjørn Marius von; Soylu, Ahmet; Simeonov, Boyan; Taggart, Chris (2022). The euBusinessGraph ontology: A lightweight ontology for harmonizing basic company information. Semantic Web Journal. Vol. 13.
https://doi.org/10.3233/SW-210424

Zhou, Baifan; Zheng, Zhuoxun; Zhou, Dongzhuoran; Cheng, Gong; Jimenez-Ruiz, Ernesto; Trung-Kien, Tran; Stepanova, Daria; Gad-Elrab, Mohamed H.; Nikolov, Nikolay; Soylu, Ahmet; Kharlamov, Evgeny (2022). The Data Value Quest: A Holistic Semantic Approach at Bosch. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Vol. 13384.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-11609-4_42

Thomas, Aleena; Nikolov, Nikolay; Pultier, Antoine; Roman, Dumitru; Elvesæter, Brian; Soylu, Ahmet (2022). SIM-PIPE DryRunner: An approach for testing container-based big data pipelines and generating simulation data. Computer Software and Applications Conference.
https://doi.org/10.1109/COMPSAC54236.2022.00182

Zheng, Zhuoxun; Zhou, Baifan; Zhou, Dongzhuoran; Cheng, Gong; Jimenez-Ruiz, Ernesto; Soylu, Ahmet; Kharlamov, Evgeny (2022). Query-Based Industrial Analytics over Knowledge Graphs with Ontology Reshaping. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Vol. 13384.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-11609-4_23

Roman, Dumitru; Song, Hui; Loupos, Konstantinos; Krousarlis, Thomas; Soylu, Ahmet; Skarmeta, Antonio F. (2022). The Computing Fleet: Managing Microservices-based Applications on the Computing Continuum. ICSA-C, 2022 (Red.). 2022 IEEE 19th International Conference on Software Architecture Companion (ICSA-C). s. 40-44. IEEE conference proceedings.
https://doi.org/10.1109/ICSA-C54293.2022.00015

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig