English version
Arnfinn Gilberg

Arnfinn Gilberg

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Gilberg, Arnfinn (2024). Fra ufaglært til fagarbeider – voksne som tar fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. Om datainnsamlingen i prosjektet. Dagsseminar med forskningsgruppa Yrkesfaglige kunnskapsformer i et mangfoldsperspektiv.

Gilberg, Arnfinn (2023). From unskilled to skilled worker - adults who gets a trade certificate through the practice candidate scheme. A PhD project presented at the VET in academic drift workshop. VET in academic drift. OsloMet.

Gilberg, Arnfinn (2023). Yrkesfag: Innspill til workshop. Workshop om "Yrkesstolthet". NRK, Utviklingsavdelingen.

Gilberg, Arnfinn (2023). From unskilled to skilled worker - adults who gets a trade certificate through the practice candidate scheme. A PhD project. Nordyrk 2023. Western Norway University of Applied Sciences.

Gilberg, Arnfinn (2023). "Ingen kan lære noen noe!" Om læring, refleksjon, logg og gruppearbeid. Fagdag om læring. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.

Gilberg, Arnfinn (2022). Samme læreplanmål for elevene, samme mål for oss på tvers i Oslo. Nettverkssamling. TEK nettverket i Oslo.

Gilberg, Arnfinn (2022). «Du lærer mer selv da hvis du gjør tingen selv» Ungdomsbedrift som redskap for en opplevd relevant skolehverdag. NordYrk 2022. Linköpings universitet.

Gilberg, Arnfinn (2022). Managing change and innovating education. A school example from Stovner upper secondary school regarding electric cars. Ensuring Labor Market Relevance in Vocational Education. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Gilberg, Arnfinn (2022). Ungdomsbedrift på TEK - muligheter på våre premisser. Avdelingsmøte TEK. TEK Kuben vgs.

Gilberg, Arnfinn (2022). Fagdag TEK nettverket i Oslo 23.03.2022 Vurdering som fungerer for våre klasser i år. Fagdag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig