English version
Becky Beamer

Becky Beamer

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Beamer, Becky; Gleason, Kimberly C. (2022). Reflections on the impact of informal sector tourism on indigenous Namibian Craft processes. 15 s. Arts and the Market. Vol. 12.
https://doi.org/10.1108/AAM-05-2020-0015Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig