English version
Cato Christensen

Cato Christensen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Religionsvitenskap, religionshistorie

Emner

Religion   Etniske minoriteter   Mangfold   Det flerkulturelle samfunn   Religionsvitenskapelig teori   Religion og populærkultur   Urfolk   Religionspluralisme i Norge   Samisk religion   Film og religion   Religion og samfunn   Kollektivt minne

Vitenskapelige publikasjoner

Christensen, Cato; Olsen, Torjer Andreas (2023). Indigenous Religion on Film: From Demonization to Decolonization in Sápmi. Brill Handbooks on Contemporary Religion .

Christensen, Cato; Dille, Therese (2022). Religion og profesjon: Mot en religionsvitenskapelig profesjonstilnærming. DIN - Tidsskrift for religion og kultur .
https://hdl.handle.net/11250/3047084

Dille, Therese; Christensen, Cato (2019). Profesjonelle prosjektledere i interprofesjonelt samspill. Kristiansen, Elsa; Solem, Birgit Andrine Apenes; Dille, Therese (Red.). Eventledelse : En forskningsbasert antologi. Kapittel 3. s. 33-47. Universitetsforlaget.

Dille, Therese; Christensen, Cato (2019). Att leda megaprojekt i offentlig sektor. Exemplet räddningstjänster. Godenhjelm, Sebastian; Jensen, Christian; Sjöblom, Stefan (Red.). Innovation och projektifiering. Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organisationer. 8. s. 165-184. Nordic Academic Press.

Christensen, Cato; Dille, Therese (2017). Interkulturell kompetanse: om behov og satsing i Forsvaret. Heier, Tormod (Red.). Kompetanseforvaltning i Forsvaret. Kapittel 5. s. 111-130. Fagbokforlaget.

Christensen, Cato (2017). Indigenous Feature Film: A Pathway for Indigenous Religion?. Kraft, Siv Ellen; Johnson, Greg (Red.). Handbook of Indigenous Religion(s). 4. Brill Academic Publishers.
http://www.brill.com/products/book/handbook-indige...

Christensen, Cato (2015). Sami Shamanism and Indigenous Film: The Case of Pathfinder. Kraft, Siv Ellen; Fonneland, Trude A.; Lewis, James R (Red.). Nordic Neoshamanisms. Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities. Chapter 9. s. 175-190. Palgrave Macmillan.

Christensen, Cato (2012). Reclaiming the past : on the historymaking significance of the Sámi film The Kautokeino rebellion. Acta Borealia . Vol. 29.

Christensen, Cato (2012). "Overtroen er stor blant viddenes folk". Om religion og koloniale relasjoner i samisk filmhistorie. Tidsskrift for kulturforskning . Vol. 11.

Christensen, Cato; Kraft, Siv Ellen (2011). Religion i Kautokeino-opprøret: en analyse av samisk urfolksspiritualitet. Nytt Norsk Tidsskrift .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig