English version
Cato Christensen

Cato Christensen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Religionsvitenskap, religionshistorie

Emner

Religion   Etniske minoriteter   Mangfold   Det flerkulturelle samfunn   Religionsvitenskapelig teori   Religion og populærkultur   Urfolk   Religionspluralisme i Norge   Samisk religion   Film og religion   Religion og samfunn   Kollektivt minne

Vitenskapelige publikasjoner

Christensen, Cato ; Dille, Therese (2022). Religion og profesjon: Mot en religionsvitenskapelig profesjonstilnærming. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
https://hdl.handle.net/11250/3047084

Dille, Therese; Christensen, Cato (2019). Profesjonelle prosjektledere i interprofesjonelt samspill. Kristiansen, Elsa; Solem, Birgit Andrine Apenes; Dille, Therese (Red.). Eventledelse : En forskningsbasert antologi. s. 33-47. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215032191-2019-03

Dille, Therese; Christensen, Cato (2019). Att leda megaprojekt i offentlig sektor. Exemplet räddningstjänster. Godenhjelm, Sebastian; Jensen, Christian; Sjöblom, Stefan (Red.). s. 165-184. Nordic Academic Press.

Christensen, Cato (2017). Indigenous Feature Film: A Pathway for Indigenous Religion?. Kraft, Siv Ellen; Johnson, Greg (Red.). Handbook of Indigenous Religion(s). Brill Academic Publishers.
https://doi.org/10.1163/9789004346710_006

Christensen, Cato ; Dille, Therese (2017). Interkulturell kompetanse: om behov og satsing i Forsvaret. Heier, Tormod (Red.). Kompetanseforvaltning i Forsvaret. s. 111-130. Fagbokforlaget.

Christensen, Cato (2015). Sami Shamanism and Indigenous Film: The Case of Pathfinder. Kraft, Siv Ellen; Fonneland, Trude A.; Lewis, James R (Red.). Nordic Neoshamanisms. Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities. s. 175-190. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9781137461407_10

Christensen, Cato (2012). Reclaiming the past : on the historymaking significance of the Sámi film The Kautokeino rebellion. Acta Borealia. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/08003831.2012.678720

Christensen, Cato (2012). "Overtroen er stor blant viddenes folk". Om religion og koloniale relasjoner i samisk filmhistorie. Tidsskrift for kulturforskning. Vol. 11.

Christensen, Cato ; Kraft, Siv Ellen (2011). Religion i Kautokeino-opprøret: en analyse av samisk urfolksspiritualitet. Nytt Norsk Tidsskrift.

Christensen, Cato (2010). Recuperating the Sámi religious past: Cultural memory-making in Pathfinder and The Kautokeino Rebellion – a draft. Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti (Red.). Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment. CEPIN Research School. Faculty of Humanities, Social Sciences and Education.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig