English version
Cecilie Andreassen

Cecilie Andreassen

Kort om

Cecilie Andreassen er stipendiat innan norsk på lærarutdanninga. Forskingsfokuset hennar er på skriveferdigheitene til born på mellomtrinnet i norsk skule, med særleg fokus på dei formelle ferdigheitene i skriving, inkludert grammatikk og språkbruk. Ho arbeider med eit phd-prosjekt innan dette området. Interessene hennar omfattar også språkvitskap og norsk som andrespråk.

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Andreassen, Cecilie ; Laake, Signe (2024). Ei grammatisk undersøking av variasjon og kompleksitet i forfeltet i elevtekstar på 5. trinn. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy. Universitetet i Stavanger.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig