English version
Signe Laake

Signe Laake

Kort om

Mine forskningsinteresser er knyttet til de språklige delene av norskfaget. Jeg er spesielt interessert i grammatikk og grammatikkdidaktikk, men er også interessert i språklig endring og variasjon og har forsket på norsk språkhistorie, da med spesiell vekt på syntaktiske endringer, og norske dialekter.

Jeg er leder for det nordiske nettverket Gradimo som tar for seg grammatikkundervisning i morsmålsfaget. Du kan lese mer om nettverket her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/gradimo

Forskningsprosjekter

  • Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget (GRADIMO)

    GRADIMO – Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget er et nordisk nettverk med forskere fra lærerutdanningen og lærere fra hele utdanningsløpet. Medlemmene i nettverket bidrar til bedre kunnskap om hvordan grammatikken formidles til elever og studenter, og om hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

Vitenskapelige publikasjoner

Eiesland, Eli Anne ; Laake, Signe (2023). Fra ordklassestafett til språkforskere: Norsklæreres refleksjoner om grammatikkundervisning. ELLA – Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk.
https://doi.org/10.58215/ella.1

Hagemann, Kristin; Laake, Signe (2021). Deconstructing stylistic fronting in Old Norwegian and Old Spanish. Wolfe, Sam; Nilsen, Christine Meklenborg (Red.). Continuity and Variation in Germanic and Romance. s. 329-349. Oxford University Press. https://doi.org/DOI: 10.1093/oso/9780198841166.001

Laake, Signe ; Øvrelid, Lilja (2021). Forskjeller mellom talemål og skriftspråk: Hva kan trebanker fortelle oss?. Hagen, Kristin; Kristoffersen, Gjert; Vangsnes, Øystein Alexander; Åfarli, Tor Anders (Red.). Språk i arkiva. Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet . s. 65-86. Novus Forlag.

Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe (2017). Norwegian in the American Midwest: A Common Dialect?. Journal of Language Contact. Vol. 10.
https://doi.org/10.1163/19552629-01001002

Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe (2015). On two myths of the Norwegian language in America: Is it old-fashioned? Is it approaching the written Bokmål standard?. Johannessen, Janne Bondi; Salmons, Joseph C. (Red.). Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. s. 299-322. John Benjamins Publishing Company.
https://doi.org/10.1075/silv.18.14joh

Eyþórsson, Þórhallur; Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe ; Åfarli, Tor Anders (2012). Dative case in Norwegian, Icelandic and Faroese: Preservation and non-preservation. Nordic Journal of Linguistics. Vol. 35.
https://doi.org/10.1017/S0332586513000036

Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe (2012). Østnorsk som norsk fellesdialekt i Midtvesten. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. Vol. 30.
http://hdl.handle.net/10852/41614

Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe (2012). To myter om det norske språket i Amerika: Er det gammeldags? Nærmer det seg en bokmålsstandard? :. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. Vol. 30. h. 2.
http://hdl.handle.net/10852/41616

Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe (2011). Den amerikansk-norske dialekten i Midtvesten. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. Vol. 116.

Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein A; Laake, Signe ; Lindstad, Arne Martinus; Åfarli, Tor Anders (2010). The Nordic dialect corpus and database: methodological challenges in collecting data. Heselwood, Barry; Upton, Clive (Red.). Proceedings of Methods XIII Papers from the Thirteenth International Conference on Methods in Dialectology, 2008. s. 113-122. Peter Lang Publishing Group.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig