Norwegian version
Signe Laake

Signe Laake

Scientific publications

Eiesland, Eli Anne ; Laake, Signe (2023). Fra ordklassestafett til språkforskere: Norsklæreres refleksjoner om grammatikkundervisning. ELLA – Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk.
https://doi.org/10.58215/ella.1

Hagemann, Kristin; Laake, Signe (2021). Deconstructing stylistic fronting in Old Norwegian and Old Spanish. Wolfe, Sam; Nilsen, Christine Meklenborg (Ed.). Continuity and Variation in Germanic and Romance. p. 329-349. Oxford University Press. https://doi.org/DOI: 10.1093/oso/9780198841166.001

Laake, Signe ; Øvrelid, Lilja (2021). Forskjeller mellom talemål og skriftspråk: Hva kan trebanker fortelle oss?. Hagen, Kristin; Kristoffersen, Gjert; Vangsnes, Øystein Alexander; Åfarli, Tor Anders (Ed.). Språk i arkiva. Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet . p. 65-86. Novus Forlag.

Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe (2017). Norwegian in the American Midwest: A Common Dialect?. Journal of Language Contact. Vol. 10.
https://doi.org/10.1163/19552629-01001002

Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe (2015). On two myths of the Norwegian language in America: Is it old-fashioned? Is it approaching the written Bokmål standard?. Johannessen, Janne Bondi; Salmons, Joseph C. (Ed.). Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. p. 299-322. John Benjamins Publishing Company.
https://doi.org/10.1075/silv.18.14joh

Eyþórsson, Þórhallur; Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe ; Åfarli, Tor Anders (2012). Dative case in Norwegian, Icelandic and Faroese: Preservation and non-preservation. Nordic Journal of Linguistics. Vol. 35.
https://doi.org/10.1017/S0332586513000036

Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe (2012). Østnorsk som norsk fellesdialekt i Midtvesten. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. Vol. 30.
http://hdl.handle.net/10852/41614

Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe (2012). To myter om det norske språket i Amerika: Er det gammeldags? Nærmer det seg en bokmålsstandard? :. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. Vol. 30. h. 2.
http://hdl.handle.net/10852/41616

Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe (2011). Den amerikansk-norske dialekten i Midtvesten. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. Vol. 116.

Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein A; Laake, Signe ; Lindstad, Arne Martinus; Åfarli, Tor Anders (2010). The Nordic dialect corpus and database: methodological challenges in collecting data. Heselwood, Barry; Upton, Clive (Ed.). Proceedings of Methods XIII Papers from the Thirteenth International Conference on Methods in Dialectology, 2008. p. 113-122. Peter Lang Publishing Group.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete