Norwegian version
Eli Anne Eiesland

Eli Anne Eiesland

Scientific publications

Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (2019). Gender shift in a Norwegian diminutive construction. Nordic Journal of Linguistics . Vol. 42.
https://hdl.handle.net/11250/2642384

Eiesland, Eli Anne; Lind, Marianne (2017). Hva er en grevlingby? En undersøkelse av hvordan nylagde sammensetninger fortolkes av personer med og uten afasi. Norsk tidsskrift for logopedi . Vol. 63.
http://hdl.handle.net/10852/58893

Kristoffersen, Kristian Emil; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune Nørgaard; Eiesland, Eli Anne; Henriksen, Laila Yvonne; Simonsen, Hanne Gram (2013). The use of the Internet in collecting CDI data - an example from Norway. Journal of Child Language . Vol. 40.
http://hdl.handle.net/10852/37926

Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram; Eiesland, Eli Anne; Henriksen, Laila Yvonne (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studie. Norsk tidsskrift for logopedi . Vol. 58.
http://hdl.handle.net/10852/26293

Eiesland, Eli Anne; Lind, Marianne (2012). Compound nouns in spoken language production by speakers with aphasia compared to neurologically healthy speakers: An exploratory study. Clinical Linguistics & Phonetics . Vol. 26.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete