English version
Eli Anne Eiesland

Eli Anne Eiesland

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Vindenes, Urd; Eiesland, Eli Anne (2024). Oppdagelsesreiser i grammatikken: utforskende tilnærminger til språket som system. Norsklæreren.
https://static1.squarespace.com/static/5d00b418d9c

Eiesland, Eli Anne ; Laake, Signe (2023). Fra ordklassestafett til språkforskere: Norsklæreres refleksjoner om grammatikkundervisning. ELLA – Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk.
https://doi.org/10.58215/ella.1

Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (2023). The implementation of linguistics in Norwegian curricula and teacher education programmes. Corr, Alice (Red.). Theoretical linguistics in the pre-university classroom. Oxford University Press.

Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (2019). Gender shift in a Norwegian diminutive construction. Nordic Journal of Linguistics. Vol. 42.
https://doi.org/10.1017/S0332586519000040

Eiesland, Eli Anne ; Lind, Marianne (2017). Hva er en grevlingby? En undersøkelse av hvordan nylagde sammensetninger fortolkes av personer med og uten afasi. Norsk tidsskrift for logopedi. Vol. 63.
http://hdl.handle.net/10852/58893

Kristoffersen, Kristian Emil; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune Nørgaard; Eiesland, Eli Anne ; Henriksen, Laila Yvonne; Simonsen, Hanne Gram (2013). The use of the Internet in collecting CDI data - an example from Norway. Journal of Child Language. Vol. 40.
https://doi.org/10.1017/S0305000912000153

Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram; Eiesland, Eli Anne ; Henriksen, Laila Yvonne (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studie. Norsk tidsskrift for logopedi. Vol. 58.
http://hdl.handle.net/10852/26293

Eiesland, Eli Anne ; Lind, Marianne (2012). Compound nouns in spoken language production by speakers with aphasia compared to neurologically healthy speakers: An exploratory study. Clinical Linguistics & Phonetics. Vol. 26.
https://doi.org/10.3109/02699206.2011.607376Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig