English version
Dean Barker

Dean Barker

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Barker, Dean ; Larsson, Hakan; Nyberg, Gunn (2024). How Movement Habits Become Relevant in Novel Learning Situations. 8 s. Journal of teaching in physical education. Vol. 43.
https://doi.org/10.1123/jtpe.2022-0272

Tolgfors, B.; Barker, Dean ; Nyberg, Gunn; Larsson, Nils Håkan Olof (2023). Assessment for and of learning in nonlinear movement education practices. 13 s. Physical Education and Sport Pedagogy.
https://doi.org/10.1080/17408989.2023.2230244

Barker, Dean ; Quennerstedt, Mikael; Johansson, Anna; Korp, Peter (2023). Fit for the job? How corporeal expectations shape physical education teachers’ understandings of content, pedagogy, and the purposes of physical education. Physical Education and Sport Pedagogy. Vol. 28.
https://doi.org/10.1080/17408989.2021.1934664

Tolgfors, Bjørn; Barker, Dean (2023). The glocalization of physical education assessment discourse. Sport, Education and Society. Vol. 28.
https://doi.org/10.1080/13573322.2021.1967923

Mustell, Jan; Geidne, Susanna; Barker, Dean (2023). The transformation of ball games as pedagogic discourse within physical education teacher education. European Physical Education Review.
https://doi.org/10.1177/1356336X231207485

Barker, Dean ; Larsson, Håkan; Nyberg, Gunn (2022). Coaching for skill development in sport: A kinesio-cultural approach. Sports Coaching Review. Vol. 11.
https://doi.org/10.1080/21640629.2021.1952811

Larsson, Håkan; Nyberg, Gunn; Barker, Dean (2022). Journeying into the kinescape of unicycling. A Deleuzian perspective. European Physical Education Review. Vol. 28.
https://doi.org/10.1177/1356336X211065965

Bergentoft, Helene; Annerstedt, Claes; Barker, Dean ; Olander-Holmqvist, Mona (2022). Teachers’ actor oriented transfer of movement pedagogy knowledge in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy.
https://doi.org/10.1080/17408989.2022.2083096

Mustell, Janne; Geidne, Susanna; Barker, Dean (2022). How ball games experts legitimate ball games knowledge within Swedish physical education teacher education. Physical Education and Sport Pedagogy.
https://doi.org/10.1080/17408989.2022.2138305

Barker, Dean ; Varea, Valeria; Bergentoft, Helene; Schubring, Astrid (2022). Body image in physical education: A narrative review. Sport, Education and Society.
https://doi.org/10.1080/13573322.2022.2076665

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig