English version
Espen Daniel Hagen Olsen

Espen Daniel Hagen Olsen

Kort om

Stilling: Espen D.H. Olsen (Ph.D, EUI) er professor i statsvitenskap, Handelshøyskolen, Fakultet for samfunnsvitenskap.

Jeg er statsviter med interesse for offentlig politikk, politisk teori, statsborgerskap, europeisering og EU. Jeg har publisert bredt om EU-statsborgerskap, kriser i Europa, Norges forhold til EU, deliberasjon mellom borgere og norsk og europeisk migrasjonspolitikk. I tillegg har jeg mer generelle interesser i politisk teori med fokus på statsborgerskap, samt kvalitativ metode og prosess-sporing. 

For tiden arbeider jeg med prosjekter om statsborgerskap og offentlig administrasjon, differensert statsborgerskap i europeisk politikk, handlingsrom og statsborgerskap for tredjeland med tett tilknytning til EU og utviklingen av norsk statsborgerskapspolitikk på 2000-tallet.

Fra høstsemesteret 2022 er jeg koordinator for masterprogrammet i offentlig administrasjon og styring (MOAS). I 2022/23 har jeg videre emneansvar for MINF6500 Koordineringsutfordringer i norsk integreringspolitikk og forvaltning og underviser i politiske prosesser og kvalitativ metode på masternivå. Jeg tar imot forespørsler om veiledning av bachelor og masteroppgaver innenfor statsvitenskap, med spesielt fokus på migrasjon, integrering, statsborgerskap knyttet til offentlig administrative prosesser og europeisering/EU. Er du interessert i å skrive en PhD, så kan jeg kontaktes vedrørende ideer rundt emner som statsborgerskap og offentlig sektor, rettigheter og digitalisering i offentlig sektor og europeisering og EU-politikk.

Ekstern nettside: https://sites.google.com/view/espen-dh-olsen/

Fagområder

Emner

Migrasjon   Offentlig politikk   Politisk teori   Integreringspolitikk   Europeisk integrasjon   Statsborgerskap   Immigrasjonspolitikk   Ekspertiseutvikling

Regioner

Europa   Norden

Vitenskapelige publikasjoner

Fossum, John Erik; Olsen, Espen D. H. (2022). Cosmopolitanism: Moral Universalism and the Politics of Migration. Zapata, Ricardo; Jacobs, Dirk; Kastoryano, Riva (Red.). Contested Concepts in Migration Studies. 4. s. 61-77. Routledge.

Olsen, Espen D. H.; Menéndez, Agustín José (2021). The odd citizenship out: European citizenship in the mirror of the internal and external other. Rechtstheorie . Vol. 51.

Olsen, Espen D. H.; Rosén, Guri (2021). The EU’s Response to the Financial Crisis’. Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle; Newsome, Akasemi (Red.). The Palgrave Handbook of EU Crises. 19. s. 381-400. Palgrave Macmillan.

Olsen, Espen Daniel Hagen (2021). Norway’s Approach to Migration and Asylum as a Non-EU State: Out, But Still In. Ceccorulli, Michela; Fassi, Enrico; Lucarelli, Sonia (Red.). The EU Migration System of Governance. Justice on the Move. Kapittel. s. 199-224. Palgrave Macmillan.

Olsen, Espen Daniel Hagen (2020). What Kind of Crisis and How to Deal with it? The Segmented Border Logic in the European Migration Crisis. Fossum, John Erik; Batora, Jozef (Red.). Towards a Segmented European Political Order. The European Union's Post-crises Conundrum. Kapittel 5. Routledge.

Menendez, Agustin Jose; Olsen, Espen Daniel Hagen (2020). Challenging European Citizenship. Ideas and realities in contrast. ISBN: 978-3-030-22280-2. 205 s. Palgrave Pivot.

Menendez, Agustin Jose; Olsen, Espen Daniel Hagen (2019). European citizenship, an unhappy misunderstanding?. Beaud, Olivier; Colliot-Thélène, Catherine; Kervégan, Jean-François (Red.). Droits subjectifs et citoyenneté. 12. s. 293-322. Classiques Garnier.

Olsen, Espen Daniel Hagen; Grønning, Ragnhild (2019). From Humanitarian Needs to Border Control: Norwegian Media Narratives on Migration and Conceptions of Justice. The International Spectator: Italian Journal of International Affairs . Vol. 54.
http://hdl.handle.net/10852/77508

Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). Welfare State Discourse and Citizenship Politics: From ‘Silent’ Policy to Steering Logic. Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine; Aakvaag, Gunnar C. (Red.). Democratic State and Democratic Society. 4. s. 76-93. De Gruyter Open.
https://www.degruyter.com/view/books/9783110634082...

Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). Out But Still in: Norway's Approach to Migration and Asylum as a Non-EU State. GLOBUS Research Papers. Vol. 2018.
http://hdl.handle.net/10852/65573

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig