English version
Espen Daniel Hagen Olsen

Espen Daniel Hagen Olsen

Kort om

Stilling: Espen D.H. Olsen (Ph.D, EUI) er professor i statsvitenskap, Handelshøyskolen, Fakultet for samfunnsvitenskap.

Jeg er statsviter med interesse for offentlig politikk, politisk teori, statsborgerskap, europeisering og EU. Jeg har publisert bredt om EU-statsborgerskap, kriser i Europa, Norges forhold til EU, deliberasjon mellom borgere og norsk og europeisk migrasjonspolitikk. I tillegg har jeg mer generelle interesser i politisk teori med fokus på statsborgerskap, samt kvalitativ metode og prosess-sporing. 

For tiden arbeider jeg med prosjekter om statsborgerskap og offentlig administrasjon, differensert statsborgerskap i europeisk politikk, handlingsrom og statsborgerskap for tredjeland med tett tilknytning til EU og utviklingen av norsk statsborgerskapspolitikk på 2000-tallet.

Fra høstsemesteret 2022 er jeg koordinator for masterprogrammet i offentlig administrasjon og styring (MOAS). I 2023/24 har jeg videre emneansvar for OASV4700 Perspectives on crisis, change and reform in the public sector og MINF6500 Koordineringsutfordringer i norsk integreringspolitikk og forvaltning . I tillegg underviser i jeg om EU i OAS4200 Politiske prosesser. Jeg tar imot forespørsler om veiledning av bachelor og masteroppgaver innenfor statsvitenskap, med spesielt fokus på migrasjon, integrering, statsborgerskap knyttet til offentlig administrative prosesser og europeisering/EU. Er du interessert i å skrive en PhD, så kan jeg kontaktes vedrørende ideer rundt emner som statsborgerskap og offentlig sektor, rettigheter og digitalisering i offentlig sektor og europeisering og EU-politikk.

Ekstern nettside: https://sites.google.com/view/espen-dh-olsen/

Fagområder

Emner

Migrasjon   Offentlig politikk   Politisk teori   Integreringspolitikk   Europeisk integrasjon   Statsborgerskap   Immigrasjonspolitikk   Ekspertiseutvikling

Regioner

Europa   Norden

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Espen D. H. ; Menéndez, Agustin José (2024). European Citizenship. Faist, Thomas; Garcia Cabeza, Marisol (Red.). Encyclopedia of Citizenship Studies. Edward Elgar Publishing.

Olsen, Espen D. H. (2024). Differentiated Integration and Unequal Personal Statuses in the EU. Fossum, John Erik; Batora, Jozef (Red.). Differentiation and Dominance in Europe's Polycrises. s. 184-203. Routledge.

Olsen, Espen D. H. ; Fossum, John Erik; Leiren, Merethe Dotterud; Trondal, Jarle (2024). Innenfor, men utenfor. Handlingsrommets muligheter og begrensninger i EU-politikken. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 41.

Olsen, Espen D. H. ; Trondal, Jarle; Fossum, John Erik (2024). Norges forhold til EU: Hvorfor fokusere på autonomi?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 40.
https://doi.org/10.18261/nst.40.1.2

Olsen, Espen D. H. ; Trondal, Jarle; Fossum, John Erik (2024). Innledning: Autonomi under kompleks gjensidig avhengighet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 401.
https://doi.org/10.18261/nst.40.1.1

Trondal, Jarle; Svendsen, Øyvind; Saltnes, Johanne Døhlie; Olsen, Espen Daniel Hagen ; Leiren, Merethe Dotterud; Farsund, Arild Aurvåg; Farstad, Fay Madeleine; Lord, Christopher James; Fossum, John Erik (2023). Not Much Wriggle Room: Brexit and the Norway model. Fossum, John Erik; Lord, Christopher James; Farstad, Fay Madeleine; Farsund, Arild Aurvåg; Leiren, Merethe Dotterud; Olsen, Espen D. H. (Red.). Norway’s EU Experience and Lessons for the UK: On Autonomy and Wriggle Room. Routledge.

Fossum, John Erik; Lord, Christopher James; Farstad, Fay Madeleine; Farsund, Arild Aurvåg; Leiren, Merethe Dotterud; Olsen, Espen D. H. ; Riddervold, Marianne; Saltnes, Johanne Døhlie; Svendsen, Øyvind; Trondal, Jarle (2023). Norway’s EU Experience and Lessons for the UK: On Autonomy and Wriggle Room. ISBN: 9781003246961. 246 s. Routledge.

Riddervold, Marianne; Fossum, John Erik; Lord, Christopher James; Farstad, Fay Madeleine; Farsund, Arild Aurvåg; Leiren, Merethe Dotterud; Olsen, Espen Daniel Hagen ; Saltnes, Johanne Døhlie; Svendsen, Øyvind; Trondal, Jarle (2023). Autonomy and Wriggle Room. Fossum, John Erik; Lord, Christopher James; Farstad, Fay Madeleine; Farsund, Arild Aurvåg; Leiren, Merethe Dotterud; Olsen, Espen D. H. (Red.). Norway’s EU Experience and Lessons for the UK: On Autonomy and Wriggle Room. Routledge.

Fossum, John Erik; Lord, Christopher James; Farstad, Fay Madeleine; Farsund, Arild Aurvåg; Leiren, Merethe Dotterud; Olsen, Espen Daniel Hagen ; Saltnes, Johanne Døhlie; Svendsen, Øyvind; Trondal, Jarle (2023). Autonomy Under Complex Interdependence: The case of Norway and lessons for Brexit?. Fossum, John Erik; Lord, Christopher James; Farstad, Fay Madeleine; Farsund, Arild Aurvåg; Leiren, Merethe Dotterud; Olsen, Espen D. H. (Red.). Norway’s EU Experience and Lessons for the UK: On Autonomy and Wriggle Room. Routledge.

Trondal, Jarle; Svendsen, Øyvind; Saltnes, Johanne Døhlie; Olsen, Espen Daniel Hagen ; Leiren, Merethe Dotterud; Farsund, Arild Aurvåg; Farstad, Fay Madeleine; Lord, Christopher James; Fossum, John Erik (2023). Global Trade and Development: The challenge of translating legal wriggle room into autonomy. Fossum, John Erik; Lord, Christopher James; Farstad, Fay Madeleine; Farsund, Arild Aurvåg; Leiren, Merethe Dotterud; Olsen, Espen D. H. (Red.). Norway’s EU Experience and Lessons for the UK: On Autonomy and Wriggle Room. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig