English version
Even Haug Larsen

Even Haug Larsen

Kort om

Underviser i entreprenørskap og innovasjon, og forsker på entreprenørskapsutdanning

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Larsen, Even Haug ; Kaspersen, Karoline (2022). Student case development based on entrepreneurial experiences: a guide for entrepreneurship educators. Wigger, Karin Andrea; Aaboen, Lise; Haneberg, Dag Håkon; Jakobsen, Siri; Lauvås, Thomas Andre (Red.). Reframing the case method in entrepreneurship education : Cases from the Nordic countries. s. 98-109. Edward Elgar Publishing.
https://hdl.handle.net/11250/3048687

Larsen, Even Haug (2021). Hva er entreprenøriell kompetanse, og hvordan tilegne seg denne kompetansen?. Kongsvik, Trond; Moen, Øystein; Vie, Ola Edvin; Jørgensen, Rikke Bramming; Albrechtsen, Eirik (Red.). Norsk arbeidsliv mot 2050. Muligheter og trusler.. s. 323-345. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig